Naam: Eric Smidt

Functie: Praktijkhouder en Fysiotherapeut

Specialisme: F.O.I., Echografie, Sportrevalidatie, Schouder- , Knie- en Rugscholing, Flexchair

Geschiedenis:
Afgestudeerd in 1993. Verschillende waarnemingen gedaan in de regio. Gedurende militaire dienst als fysiotherapeut werkzaam geweest in Havelte en Steenwijk.

In de praktijk werkzaam vanaf 1998 en praktijkeigenaar vanaf 2003.

Fysiotherapie Appingedam is een praktijk die voor kwaliteit gaat, waarbij de belangen van de patiënt voorop gesteld worden.”

 Beste patiënt,

De fysiotherapeuten mogen aan het werk.

Wel moeten wij  met elkaar nog steeds proberen om het virus tegen te gaan. Om dit alles zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen om aandacht te hebben voor het volgende:

 1.  Bel indien u klachten heeft ( liever niet langskomen )
2.     Als u een afspraak wilt maken, zullen wij de volgende vragen aan u stellen:
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 10 dagen corona vastgesteld?
Als u één of meerdere vragen met “ja” beantwoordt, dan is behandeling op de praktijk  niet mogelijk.

 

 1. De behandeling kan op 2 manieren:
 • telefonisch consult
 • fysiotherapeutische behandeling

 

 1. Neem een badlaken en een handdoek mee als u een fysiotherapeutische behandeling krijgt

 

 1. Kom niet meer dan 5 minuten voor de afgesproken tijd en vertrek direct weer na de behandeling. Wij doen onze uiterste best om onze planning aan te houden en wachttijden te reduceren.

 

 1. Kom alleen, indien dit niet kan ivm vervoer e.d. dan zullen wij de begeleider vragen om buiten het gebouw te wachten tot u klaar bent.

 

 1. Het inloopspreekuur komt voorlopig te vervallen

 

 1. Het zou fijn zijn dat u met schone handen komt en desinfectie zelf meeneemt.

 

 1. Het gebruik van het toilet en kleedkamers is  weer mogelijk

 

 1. Bij oefenen in de zaal handdoek en droge schone schoenen meenemen.

 

 1. Natuurlijk nemen we met elkaar ook alle bekende coronamaatregelen in acht!

 

Bij onduidelijkheden vragen wij u de instructies van het personeel op te volgen. Alleen samen kunnen wij zorgen voor een veilige (werk)plek.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Appingedam

 Informatie m.b.t. het CoronaVirus

Behandelingen bij Fysiotherapie Appingedam worden voortgezet. Wij volgen het beleid opgesteld door het RIVM en/of het KNGF.

Bij wijzigingen volgt zo spoedig mogelijk een update.

Graag vragen wij uw aandacht voor het risico op besmetting.

Er is een risico op besmetting als iemand voldoet aan de volgende criteria:

– Is in een risicogebied geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.

– Heeft koorts (38 graden of hoger).

–  hoest of moeilijk ademt.

Als u gezond bent, kunt u naar de praktijk komen voor de oefenen/of behandelsessie. De hygiënemaatregelen nemen wij strikt in acht .

Dat wil zeggen:  geen handen schudden, desinfecteren van fitness-apparatuur e.d  na gebruik en frequent handen wassen, etc.

 

Als laatste zouden wij u willen vragen om een badlaken en een handdoek mee te nemen  als u liggend op de buik behandeld wordt.

Afzeggen graag minimaal 24 uur van te voren.

 

Graag verwijzen wij u voor verdere informatie en berichtgeving naar www.rivm.nl en www.kngf.nlNaam: Marieke Sijbolts

Functie: Algemeen fysiotherapeut.

Specialisme: Dry needling, Medical taping

Geschiedenis:

Sinds juni 2017 afgestudeerd en voorheen werkzaam geweest in een  eerstelijnspraktijk. Sinds juli 2019 werkzaam bij fysiotherapie Appingedam.

Geen mens is hetzelfde, bij fysiotherapie Appingedam wordt gekeken naar het individu en aan de hand daarvan wordt er een behandelmethode bepaald. Dit spreekt mij erg aan.

 FYSIOTHERAPIE APPINGEDAM
Adres:
Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB Appingedam
Tel: 0596 – 624736
Openingstijden
Maandag: 08.00 uur-21.00 uur
Dinsdag: 08.00 uur-21.00 uur
Woensdag 08.30 uur-19.00 uur
Donderdag 08.00 uur-20.00 uur
Vrijdag 08.00 uur- 20.00 uur
E-mail (voor contact met de praktijk): info@fysiotherapieappingedam.nl
E-mail (voor opmerkingen over de website): info@fysiotherapieappingedam.nl
Website: www.fysiotherapieappingedam.nl

Voor een duidelijk overzicht, met kaart en foto, van de route naar onze beide praktijken, klik op routebeschrijving.Fysiotherapie Appingedam is sinds 28 augustus 2015 te vinden aan de Wethouder Olthoflaan 2.

Daarvoor zijn we 10 jaar te vinden geweest aan de Burg. Klauckelaan 14a

Het gebouw  ligt tegenover de parkeerplaats van de Jumbo.

Hieronder volgt een korte foto-impressie:

De ingang De Wachtkamer
 Vijf ruim opgezette behandelkamers met in elke kamer aaneengeschakelde computers.
Deze zorgen een voor snelle verwerking van alle patiëntengegevens.
De gang                                                             De Behandelkamer
Het gebouw is van alle gemakken voorzien zoals: heren- en dameskleedkamers met douches, toilet en invalidentoilet, kluisjes voor waardevolle spullen etc.

 

Naast de bovengenoemde faciliteiten bevat het gebouw ook een grote oefenzaal van 160 m2. In deze ruime oefenzaal kunt u met behulp van de apparatuur, welke varieert van loopbanden, fietsergometers, crosstrainer, dumbells tot multi functional trainer.
U kunt hier volgens een op maat gemaakt revalidatieschema werken aan uw herstel.
Dit onder deskundige leiding van onze fysiotherapeuten.
De Oefenzaal


 

 

Aanmelding:
Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt u zo snel mogelijk geplaatst bij één van onze fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tot nu toe is het ons nog gelukt om de wachttijd tot hooguit enkele dagen te beperken. We hopen dat in de toekomst zo te kunnen continueren. U kunt zich telefonisch aanmelden of zo bij ons langs komen.

Klik voor meer info over adres en telefoonnumers op de telefoonafbeelding.
Therapie:
Voor dat er met de behandeling gestart kan worden, zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek probeert de fysiotherapeut het probleem van de klacht te achterhalen. De fysiotherapeut stelt dan in samenwerking met u een behandelplan op. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 30 minuten.

U kunt  zonder verwijzing bij ons terecht.

Wanneer u aan huis of in een instelling behandeld moet worden, heeft u wel een verwijzing nodig.

Afzeggen:
Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Afwezigheid van een therapeut:
 Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut zullen wij u tijdig bellen en een nieuwe afspraak met u maken.

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, bijvoorbeeld door ziekte, zorgen wij voor een vervangende behandelaar.

Bereikbaarheid van de praktijk:
Wij zijn geopend op:

Maandag: 8.00  tot 20.00 u

Dinsdag:  8.00 tot 21.00 u

Woensdag: 8.30 tot 19.00 u

Donderdag: 8.00 tot 21.00 u

Vrijdag: 8.00 tot 20.00 u

Indien u uw behandelende fysiotherapeut wilt spreken, kunt u het beste op de hele of halve uren bellen. Dit in verband met het wisselen van patiënten.

Eerste bezoek:
Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw ziektekostenverzekering.

Graag zien wij dat u dan meeneemt:

*Uw verwijzing, indien u die heeft gekregen

*ID / rijbewijs

* handdoek/badlaken

Betaling en vergoeding:
Veelal worden de behandelingen rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar, vooropgesteld dat wij hier een contract mee hebben. U krijgt dan van ons geen rekening.

Let op !: de vergoeding is  afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om te weten hoeveel behandelingen er voor de fysiotherapie vergoed worden. Uw fysiotherapeut kan voor u checken waar u recht op heeft qua vergoedingen per jaar.

Indien u geen recht meer heeft op een vergoeding vanuit uw verzekering, krijgt u een nota thuisgestuurd.
Een lijst met tarieven hangt in de wachtkamer.

Bij een chronische indicatie, zoals bijvoorbeeld na een operatie, dient u de eerste 20 keer  uit uw aanvullende verzekering te halen  en/of u behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen.

Vanaf de 21e keer is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit kan dan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Uw behandeld fysiotherapeut kan u dit uitleggen.

 

Privacy:
Zonder toestemming van u wordt er geen informatie gegeven aan derden.
U hebt zelf ten alle tijde recht op inzage in uw eigen dossier.
Hygiëne:
Persoonlijke hygiëne wordt zeer op prijs gesteld. In verband met hygiëne wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen. Ook voor behandeling in de fitnessruimte wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen.

Voor behoud van onze apparatuur en i.v.m. de hygiëne wordt u verzocht de fitnessruimte met schone/platte schoenen (bij voorkeur sportschoenen) te betreden.
Mocht u zich aan het eind van een behandeling willen opfrissen kunt u gebruik maken van onze douchegelegenheid.

Klachten en verbetermogelijkheid:
Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht, dan wel een verbetermogelijkheid. Voor een klacht (over de behandeling of bejegening) kunt u terecht bij  Eric Smidt.
Voor een verbetermogelijkheid kunt u gebruik maken van onze verbeterbus .


Fysiotherapie Appingedam

Tarieven per 01-01-2023

Behandelingen:
Behandeling in de praktijk: € 36,50
Behandeling aan huis: € 46,00
Behandeling in instelling: € 42,00
D.T.F. tarieven:
Screening: € 15,00
Intake en onderzoek na screening: € 36,50
Medische Trainingstherapie
M.T.T. 10 x  voor: € 92,50

Nota voor niet op tijd afzeggen of vergeten van de afspraak                                                                               € 25,00Fysiotherapie Appingedam
Huisreglement  september 2017

 1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 2. Gaarne de mobiele telefoon uit tijdens de behandeling of er moet dringende noodzaak zijn om de telefoon aan te houden.
 3. De oefenruimte alleen met schone (sport-)schoenen betreden.
 4. In de oefenzaal is het dragen van sport-, vrijetijdskleding aan te raden
 5. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.  Het gebruik van kauwgom wordt afgeraden.
 6. Omkleden in de kleedkamers en geen kleding en/ of  jassen in de oefenruimte. Er zijn kluisjes voor uw waardevolle spullen.
 7. Leg op de apparatuur een handdoek i.v.m. de hygiëne.
 8. Gebruik de fitnessapparatuur op die manier, waarvoor ze ontworpen zijn.
 9. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.
 10. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet nakomen zal er €20,00 bij u in rekening worden gebracht.
 11. U heeft rechten als u zorg ontvangt. Zoals bv het recht op inzage in uw persoonlijke dossier. De praktijk handelt volgens de rechten en plichten van de WGBO. Voor meer informatie over rechten en plichten in de zorg zie:                                         www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg
 12. Bij nog herstellen van ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 13. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen   fysiotherapie door te nemen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 14. Fysiotherapie Appingedam BV is niet aansprakelijk voor, schade aan en/of vermissing  van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 15. Gezien het feit dat er in onze praktijk veel longpatiënten komen, vragen wij u om spaarzaam om te gaan met sterk geurende deodorants en parfums.
 16. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening  dan stellen wij dit zeer op prijs.
  U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

 


Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.