Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten binnen onze praktijk.
De rug is een complex van wervels, tussenwervelschijven, banden, spieren en zenuwen, die in het dagelijkse leven constant wordt belast. Dit gebeurt vaak verkeerd, waardoor uiteindelijk klachten kunnen ontstaan.

 

Fysiotherapie Appingedam helpt u bij uw rugklachten. Enerzijds door de rug te behandelen en een specifiek oefenprogramma op te stellen en anderzijds door een stuk voorlichting, advies en begeleiding te geven middels rugscholing. Bij rugscholing leert u uw rug veilig te belasten, bijvoorbeeld door op een goede manier te leren bukken en tillen.

Rugklachten, hoe vaak komt het voor?

Volgens het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben 2,4 miljoen volwassen Nederlanders chronische klachten in de onderrug die minstens drie maanden duren. Dat betekent dat 1 op elke 5 volwassen mensen weet wat het betekent om pijn in de onderrug te hebben.

Feiten en cijfers op een rijtje:

 • 60%-90% van de bevolking krijgt ooit lage-rugpijn
 • De eerste episode van rugpijn begint meestal bij mensen die tussen de 20 en 55
  jaar zijn
 • De duur van rugklachten wordt ingedeeld in de volgende fasen:
  • Acuut (0-6 weken)
  • Subacuut (7-12 weken)
  • Chronisch (meer dan 12 weken aanwezig)
 • Terugkomende rugklachten noemt men een “recidief”. Van een recidief is sprake
  als er binnen een jaar meer dan twee oplevingen van de rugklachten hebben
  plaatsgevonden en de totale duur van de rugklacht korter is dan zes maanden
 • Jaarlijks komt lage-rugpijn voor bij 5% van de bevolking
 • Lage-rugpijn vormt een belangrijk economisch probleem. Van alle klachten van het houdings-en bewegingingsapparaat veroorzaakt lage-rugpijn verreweg de hoogste kosten wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkverzuim
 • Het natuurlijk beloop van lage-rugpijn is meestal gunstig: bij 80%-90% van de mensen verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken
 • Van de mensen die met lage-rugklachten bij de huisarts komen is 65% na twaalf weken klachtenvrij
 • Lage-rugklachten recidiveren vaak
 • Bij 90% van alle werkende mensen leidt lage-rugpijn niet tot werkverzuim

Voor verdere feiten, cijfers en statistieken verwijzen u graag door naar de site van het
RIVM, klik hier

Werking van de rug

 

De rug zit ingewikkeld in elkaar. Allerlei spieren, zenuwen, wervels, ribben, banden en tussenwervelschijven vormen samen de rug. De meeste kans op overbelasting maken de tussenwervelschijven, vooral die van de lage rug, de zogenaamde ‘lumbale’ tussenwervelschijven. Van alle rugklachten komt 90% voort uit de tussenwervelschijven. Om de meeste rugklachten te kunnen begrijpen, hoeft u alleen maar de werking van de tussenwervelschijf in het algemeen te begrijpen en die is eenvoudig.

De tussenwervelschijf bestaat uit een vloeistof kern omringd door stevige banden. Tezamen vormen ze een perfect veersysteem. De banden worden op spanning gezet door de krachten in de kern en door buigbewegingen. De achterste banden worden het zwaarst belast bij bukken, zitten, tillen en buikspieroefeningen.
De tussenwervelschijf is een soort spons die de krachten opvangt en verdeelt. De kern kan hierbij verplaatsten binnen de schijf om daarmee de krachten zo goed mogelijk te verdelen. Zie het plaatje hieronder.

Bij rechtop staat, zijn de krachten in de kern gering, ongeveer 50 kg, de meeste spanning staat dan op de voorste banden. Bij bukken, zitten en sit-ups zijn de krachten in de kern groot, tussen ongeveer 140 en 300 kg, en komt de meeste spanning op de achterste banden.
Bij tillen lopen de krachten in de kern nog hoger op. Bij 25 kg. gebukt tillen tot wel 500 kg. De spanning op de achterste banden loopt dan net zo hoog op.
’s Ochtends zit er meer vloeistof in de kern. De spanning op de banden is dan het grootst. De kans op het ontstaan van rugklachten is ’s ochtends dan ook 3 x zo groot.
De druk die de ruggengraat in het algemeen krijgt te verwerken is ook verschillend.
Hieronder ziet u een overzicht waaruit blijkt hoeveel druk uw rug krijgt te verwerken
bij bijvoorbeeld voorovergebukt tillen, wel 220 Kg !.
Vandaar het belang van rugscholing en het aanleren van veilig bukken en tillen.

Oorzaken van rugpijn
Allereerst worden rugklachten meestal ingedeeld in ‘specifieke’ en ‘a-specifieke’rugklachten:

 • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een zgn. specifiek
  ‘patho-fysiologisch’ mechanisme. De reden van de pijnklachten is hierbij goed te traceren. Dit kan bijv. een trauma of ongeval zijn, waarbij wervels zijn gebroken, Er kan ook sprake zij van ‘niet mechanische’ oorzaken.‘Niet mechanische’ rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynaecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baar-moederhalskanker,…), nierklachten, spijsverteringsaandoeningen, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties
  (oa. tbc) kunnen leiden tot lage rug klachten (Lower Back pain). Goed onderzoek is dus van belang. Een uitsluitingsdiagnose moet dan ook door een arts gesteld worden. Andere voorbeelden zijn een infectie of ontsteking en osteoporose.Eén van de bekendste specifieke oorzaken is de Hernia, oftewel de H.N.P,
  (Hernia Nucleus Pulposi). In 90-98% van de gevallen blijkt een HNP vooral voor
  te komen in de lage rug (ter hoogte van de ruggenwervels L4-L5 of L5-S1).
  De gelei-achtige kern van de tussenwervelschijf breekt dan door de banden van
  de tussenwervelschijf heen en drukt op een zenuw.

De belangrijkste kenmerken van een HNP zijn pijn in het (onder-)been en/of
neurologische stoornissen (bijv.: doofheid , tintelingen, etc.) in het
verzorgingsgebied van een ruggenmergswortel in het boven- of
onderbeen. Verder kan er krachtsverlies zijn en een verstoring van reflexen
(knieschijfpees- of achillespeesreflex).

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al jaren patiënten met hernia-achtige
klachten , zowel pre- als post-operatief. Hierbij is een goede diagnose en
behandelschema van groot belang. Rugscholing speelt ook hier een zeer
belangrijke rol.

 • A-specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak te vinden is. Dit is bij ongeveer 90% van de mensen met rugklachten het geval. Het beloop van aspecifieke rugklachten lijkt in de meeste gevallen gunstig. Van de mensen met rugklachten in de algemene bevolking herstelt ongeveer 50% binnen een week. Zo’n 95% herstelt binnen drie maanden. Van de patiënten die bij de huisarts komen, herstelt ongeveer 50% binnen zes weken. In het algemeen geldt dat rugklachten vaker en ernstiger terugkomen wanneer de patiënt in het verleden vaak of langdurige rugklachten heeft gehad.

 

Fysiotherapie Appingedam kan uw rugklachten specifiek behandelen en begeleidt u om de belastbaarheid (dat wat uw rug aan kan ) van uw rug te verhogen.

Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.