24/sep/2020

 

Naam: Nanda van den Berg

Functie: Fysiotherapeut

Specialisme: Op het moment beheers ik nog geen specialisme en kijk ik met een brede blik naar het vak. In september 2020 start ik met de master Kinderfysiotherapie.

Geschiedenis:
In juni 2019 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Toen een paar maanden gewerkt in Delfzijl en vanaf november werkzaam bij Fysiotherapie Appingedam. Daarnaast wordt 2020/2021 het derde seizoen dat ik verzorgster mag zijn bij SV Bedum dames 1.

Als fysiotherapeut staat voor mij de persoon centraal. Een klacht uit zich per persoon verschillend en daarom wordt elke behandeling gepersonaliseerd. Samen het einddoel bereiken, dat is de uitdaging die het vak zo mooi maakt. De fysiotherapeut geeft daarin de assist en de patiënt zorgt zelf voor de winnende goal.Naam: Marieke Sijbolts

Functie: Algemeen fysiotherapeut.

Specialisme: Dry needling, Medical taping

Geschiedenis:

Sinds juni 2017 afgestudeerd en voorheen werkzaam geweest in een  eerstelijnspraktijk. Sinds juli 2019 werkzaam bij fysiotherapie Appingedam.

Geen mens is hetzelfde, bij fysiotherapie Appingedam wordt gekeken naar het individu en aan de hand daarvan wordt er een behandelmethode bepaald. Dit spreekt mij erg aan.

 Naam: Eric Smidt

Functie: Praktijkhouder en Fysiotherapeut

Specialisme: F.O.I., Echografie, Sportrevalidatie, Schouder- , Knie- en Rugscholing, Flexchair

Geschiedenis:
Afgestudeerd in 1993. Verschillende waarnemingen gedaan in de regio. Gedurende militaire dienst als fysiotherapeut werkzaam geweest in Havelte en Steenwijk.

In de praktijk werkzaam vanaf 1998 en praktijkeigenaar vanaf 2003.

Fysiotherapie Appingedam is een praktijk die voor kwaliteit gaat, waarbij de belangen van de patiënt voorop gesteld worden.”

 Naam: Bart Knip

Functie: Fysiotherapeut

Specialisme: Echografie, Ademhalingstherapie, Psychogeriatrie, Medischetrainingstherapie, Cyriax, Flexchair

Geschiedenis:
Is in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut. Is daarna twee jaar werkzaam geweest in Delfzicht ziekenhuis en vervolgens nog 8 jaar in een particuliere praktijk.
Binnen de praktijk werkzaam vanaf 2007.

“Bij Fysiotherapie Appingedam staat de mens centraal. Ik vind het leuk om met mensen te werken en ze klachtenvrij te krijgen of patiënten aan te reiken hoe ze beter met de klachten om leren te gaan.”Naam: Monique Sluis

Functie: Fysiotherapeut

Specialisme: Bekken, F.O.I, COPD, Hart, Rugscholing

Geschiedenis:
Afgestudeerd in 1980.
Kwam in 1979 stage lopen bij de praktijk, toen nog onder de naam Maatschap Van der Berg, Aikema en Boersma.
Werkzaam voor de praktijk vanaf 1980.
Heeft vanuit de praktijk ook 5 jaar op Apdelfo gewerkt, dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten.

Als fysiotherapeut zijn wij meer coach / begeleider geworden, het is vooral onze aak om mensen beter te leren bewegen en ze bewust te maken van de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. Daar staat Fysiotherapie Appingedam ook voor”


Wilfred.jpg
24/sep/2020

Naam: Wilfred Lalkens

Functie: Fysiotherapeut

Specialisme: Op dit moment heb ik nog geen specialisatie. In de toekomst zou ik me graag verder willen ontwikkelen in verschillende specialisaties.

Geschiedenis:
Begin 2019 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. De opleiding tot fysiotherapeut heb ik gevolgd aan de Hogeschool THIM van der Laan te Nieuwegein.  In 2001 heb ik aan het CIOS in Heerenveen afgerond. Daarna ben ik 17 jaar werkzaam geweest voor Justitie in Veenhuizen en Ter Apel.

De variatie gedurende een werkdag en het schakelen tussen verschillende klachten vind ik een uitdaging.
Met veel plezier werk ik binnen de praktijk. Het zelfstandig werken, maar ook het werken in teamverband maakt het leuk en plezierig. De ongedwongen sfeer en de klantgerichtheid binnen de praktijk spreken mij erg aan.

 Fysiotherapie Appingedam
Huisreglement  september 2017

 1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 2. Gaarne de mobiele telefoon uit tijdens de behandeling of er moet dringende noodzaak zijn om de telefoon aan te houden.
 3. De oefenruimte alleen met schone (sport-)schoenen betreden.
 4. In de oefenzaal is het dragen van sport-, vrijetijdskleding aan te raden
 5. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.  Het gebruik van kauwgom wordt afgeraden.
 6. Omkleden in de kleedkamers en geen kleding en/ of  jassen in de oefenruimte. Er zijn kluisjes voor uw waardevolle spullen.
 7. Leg op de apparatuur een handdoek i.v.m. de hygiëne.
 8. Gebruik de fitnessapparatuur op die manier, waarvoor ze ontworpen zijn.
 9. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.
 10. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet nakomen zal er €20,00 bij u in rekening worden gebracht.
 11. U heeft rechten als u zorg ontvangt. Zoals bv het recht op inzage in uw persoonlijke dossier. De praktijk handelt volgens de rechten en plichten van de WGBO. Voor meer informatie over rechten en plichten in de zorg zie:                                         www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg
 12. Bij nog herstellen van ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 13. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen   fysiotherapie door te nemen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 14. Fysiotherapie Appingedam BV is niet aansprakelijk voor, schade aan en/of vermissing  van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 15. Gezien het feit dat er in onze praktijk veel longpatiënten komen, vragen wij u om spaarzaam om te gaan met sterk geurende deodorants en parfums.
 16. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening  dan stellen wij dit zeer op prijs.
  U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

 Fysiotherapie Appingedam

Tarieven per 01-01-2020

Behandelingen:
Behandeling in de praktijk: € 32,50
Behandeling aan huis: € 45,00
Behandeling in instelling: € 40,00
D.T.F. tarieven:
Screening: € 10,50
Intake en onderzoek na screening: € 32,50
Medische Trainingstherapie
M.T.T. 10 x  voor: € 85,00

Nota voor niet op tijd afzeggen of vergeten van de afspraak                                                                               € 20,00 

 

Aanmelding:
Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt u zo snel mogelijk geplaatst bij één van onze fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tot nu toe is het ons nog gelukt om de wachttijd tot hooguit enkele dagen te beperken. We hopen dat in de toekomst zo te kunnen continueren. U kunt zich telefonisch aanmelden of zo bij ons langs komen.

Klik voor meer info over adres en telefoonnumers op de telefoonafbeelding.
Therapie:
Voor dat er met de behandeling gestart kan worden, zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek probeert de fysiotherapeut het probleem van de klacht te achterhalen. De fysiotherapeut stelt dan in samenwerking met u een behandelplan op. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 30 minuten.

U kunt  zonder verwijzing bij ons terecht.

Wanneer u aan huis of in een instelling behandeld moet worden, heeft u wel een verwijzing nodig.

Afzeggen:
Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Afwezigheid van een therapeut:
 Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut zullen wij u tijdig bellen en een nieuwe afspraak met u maken.

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, bijvoorbeeld door ziekte, zorgen wij voor een vervangende behandelaar.

Bereikbaarheid van de praktijk:
Wij zijn geopend op:

Maandag: 8.00  tot 20.00 u

Dinsdag:  8.00 tot 21.00 u

Woensdag: 8.30 tot 19.30 u

Donderdag: 8.00 tot 21.00 u

Vrijdag: 8.00 tot 20.00 u

Indien u uw behandelende fysiotherapeut wilt spreken, kunt u het beste op de hele of halve uren bellen. Dit in verband met het wisselen van patiënten.

Eerste bezoek:
Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw ziektekostenverzekering.

Graag zien wij dat u dan meeneemt:

*Uw verwijzing, indien u die heeft gekregen

* verzekeringspasje

*ID / rijbewijs

* handdoek/badlaken

Betaling en vergoeding:
Veelal worden de behandelingen rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar, vooropgesteld dat wij hier een contract mee hebben. U krijgt dan van ons geen rekening.

Let op !: de vergoeding is  afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om te weten hoeveel behandelingen er voor de fysiotherapie vergoed worden. Uw fysiotherapeut kan voor u checken waar u recht op heeft qua vergoedingen per jaar.

Indien u geen recht meer heeft op een vergoeding vanuit uw verzekering, krijgt u een nota thuisgestuurd.
Een lijst met tarieven hangt in de wachtkamer.

Bij een chronische indicatie, zoals bijvoorbeeld na een operatie, dient u de eerste 20 keer  uit uw aanvullende verzekering te halen  en/of u behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen.

Vanaf de 21e keer is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit kan dan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Uw behandeld fysiotherapeut kan u dit uitleggen.

 

Privacy:
Zonder toestemming van u wordt er geen informatie gegeven aan derden.
U hebt zelf ten alle tijde recht op inzage in uw eigen dossier.
Hygiëne:
Persoonlijke hygiëne wordt zeer op prijs gesteld. In verband met hygiëne wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen. Ook voor behandeling in de fitnessruimte wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen.

Voor behoud van onze apparatuur en i.v.m. de hygiëne wordt u verzocht de fitnessruimte met schone/platte schoenen (bij voorkeur sportschoenen) te betreden.
Mocht u zich aan het eind van een behandeling willen opfrissen kunt u gebruik maken van onze douchegelegenheid.

Klachten en verbetermogelijkheid:
Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht, dan wel een verbetermogelijkheid. Voor een klacht (over de behandeling of bejegening) kunt u terecht bij Monique van Manen of Eric Smidt.
Voor een verbetermogelijkheid kunt u gebruik maken van onze verbeterbus bij de herenkleedkamer

Neem contact op

E-mail (voor opmerkingen over de website): info@fysiotherapieappingedam.nl

Website: www.fysiotherapieappingedam.nl


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.