Aanmelding:
Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt u zo snel mogelijk geplaatst bij één van onze fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tot nu toe is het ons nog gelukt om de wachttijd tot hooguit enkele dagen te beperken. We hopen dat in de toekomst zo te kunnen continueren. U kunt zich telefonisch aanmelden of zo bij ons langs komen.

Klik voor meer info over adres en telefoonnumers op de telefoonafbeelding.
Therapie:
Voor dat er met de behandeling gestart kan worden, zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek probeert de fysiotherapeut het probleem van de klacht te achterhalen. De fysiotherapeut stelt dan in samenwerking met u een behandelplan op. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 30 minuten.

U kunt  zonder verwijzing bij ons terecht.

Wanneer u aan huis of in een instelling behandeld moet worden, heeft u wel een verwijzing nodig.

Afzeggen:
Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Afwezigheid van een therapeut:
 Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut zullen wij u tijdig bellen en een nieuwe afspraak met u maken.

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, bijvoorbeeld door ziekte, zorgen wij voor een vervangende behandelaar.

Bereikbaarheid van de praktijk:
Wij zijn geopend op:

Maandag: 8.00  tot 20.00 u

Dinsdag:  8.00 tot 21.00 u

Woensdag: 8.30 tot 19.00 u

Donderdag: 8.00 tot 21.00 u

Vrijdag: 8.00 tot 20.00 u

Indien u uw behandelende fysiotherapeut wilt spreken, kunt u het beste op de hele of halve uren bellen. Dit in verband met het wisselen van patiënten.

Eerste bezoek:
Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw ziektekostenverzekering.

Graag zien wij dat u dan meeneemt:

*Uw verwijzing, indien u die heeft gekregen

*ID / rijbewijs

* handdoek/badlaken

Betaling en vergoeding:
Veelal worden de behandelingen rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar, vooropgesteld dat wij hier een contract mee hebben. U krijgt dan van ons geen rekening.

Let op !: de vergoeding is  afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om te weten hoeveel behandelingen er voor de fysiotherapie vergoed worden. Uw fysiotherapeut kan voor u checken waar u recht op heeft qua vergoedingen per jaar.

Indien u geen recht meer heeft op een vergoeding vanuit uw verzekering, krijgt u een nota thuisgestuurd.
Een lijst met tarieven hangt in de wachtkamer.

Bij een chronische indicatie, zoals bijvoorbeeld na een operatie, dient u de eerste 20 keer  uit uw aanvullende verzekering te halen  en/of u behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen.

Vanaf de 21e keer is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit kan dan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Uw behandeld fysiotherapeut kan u dit uitleggen.

 

Privacy:
Zonder toestemming van u wordt er geen informatie gegeven aan derden.
U hebt zelf ten alle tijde recht op inzage in uw eigen dossier.
Hygiëne:
Persoonlijke hygiëne wordt zeer op prijs gesteld. In verband met hygiëne wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen. Ook voor behandeling in de fitnessruimte wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen.

Voor behoud van onze apparatuur en i.v.m. de hygiëne wordt u verzocht de fitnessruimte met schone/platte schoenen (bij voorkeur sportschoenen) te betreden.
Mocht u zich aan het eind van een behandeling willen opfrissen kunt u gebruik maken van onze douchegelegenheid.

Klachten en verbetermogelijkheid:
Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht, dan wel een verbetermogelijkheid. Voor een klacht (over de behandeling of bejegening) kunt u terecht bij  Eric Smidt.
Voor een verbetermogelijkheid kunt u gebruik maken van onze verbeterbus .
Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.