Uw handen zijn een uniek onderdeel van uw lichaam. Ze verdienen een gespecialiseerde behandeling. Wat kan handtherapie voor u doen?

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. We kunnen er met grote precisie de allerfijnste taken mee uitvoeren zoals het bespelen van een instrument, maar ook kracht zetten om iets stevig vast te pakken. Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en lief te hebben. We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen. Onze handen zijn een uniek onderdeel van onszelf.

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Wanneer u uw hand niet meer volledig kunt gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen dan de grootste aandacht vereisen. Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen.

De adviezen en/of behandelingen van uw handtherapeut kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, maar vanzelfsprekend altijd gericht op uw specifieke probleem. U kunt denken aan:

✤ Deskundige analyse van uw beperkte handfunctie

✤ Wondverzorging, oedeembehandeling

✤ Herstel van de kracht en beweeglijkheid

✤ Aanmeten, maken en/of aanpassen van een (tijdelijke) spalk

✤ Advisering en verstrekking van hulpmiddelen

✤ Ergonomische adviezen

✤ Advies en begeleiding bij arbeidsreïntegratie

Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Dit kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode therapie krijgen. Het doel is om personen met een letsel of aandoening van de hand, pols en/of arm weer zo goed mogelijk te laten functioneren.

 Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie richt zich op het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. Hierbij richt de fysiotherapeut zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen.
Ook speelt hij een belangrijke rol bij preventie van gezondheidsklachten.

Belangrijke doelgroepen voor fysiotherapie zijn chronisch zieken, ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan, mensen die een ongeval hebben meegemaakt, mensen met sportletsel, mensen met werkgerelateerde klachten en kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de klachten van de patiënt door het toepassen van o.a. oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook de gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct, COPD, Diabetes en verklevingen van de huid.

Fysiotherapie is in principe een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts.
Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Echter vanaf 2006 kan men nu ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Zie DTF.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten.
Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie en/of bewegingstherapie.
Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Vandaag de dag is ‘Medische Trainingstherapie’         al een vast begrip binnen de fysiotherapie geworden.
Met medische training/oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, verbeteren van de actieve stabiliteit, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algehele conditie. Dit kan ook in groepen gebeuren.
Het belangrijkste doel is bewustwording van uw klacht en wat u daar zelf aan kan doen.

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al geruime tijd COPD en Diabetes groepen.

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van
apparatuur. De meest bekende zijn de ultra-geluid , stroomapparaten (o.a. interferentie, myo-feedback) en het echoapparaat.

 Wat is sportfysiotherapie ?

Sportfysiotherapie heeft met alle facetten van het sporten en bewegen te maken.
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en revalideren van sportblessures. Maar dat niet alleen. Hij is ook gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die aan sportbeoefeningen willen gaan doen, wat is goed ?, welk programma moet ik gaan volgen ?, hoe pak ik dit aan ?. Allemaal vragen waar de sportfysiotherapeut u een antwoord op kan geven.

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, gericht op uw mogelijkheden.  Zo nodig overlegt hij met uw trainer/begeleider over een aangepast trainingsschema. U zult merken dat u een stuk makkelijker praat met een fysiotherapeut die u als sporter benadert. De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures. Hij weet hoe het lichaam reageert tijdens het sporten.
Hij herkent het ontstaansmechanisme waardoor blessures ontstaan. Hij begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u en uw vereniging is. Op welk niveau dan ook.
Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt.
Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent.
Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.Sportfysiotherapie kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen:

 • Sporters op amateur of professioneel niveau.
 • Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, mensen met o.a. Diabetes of
  COPD. Sport kan hierbij een onderdeel zijn van therapie. Het helpt uw conditie te
  onderhouden en evt. uit te breiden, waardoor uw belastbaarheid omhoog gaat.
 • Mensen die aan sport willen gaan doen, maar niet goed weten hoe ze dit aan moeten
  pakken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur.
Ook kunnen braces, tape, mobiliserende technieken, diverse ondersteunende behandelapparatuur en sportspecifieke veldtrainingen een onderdeel van de behandeling en het behandeltraject zijn.
Hij kan u verder o.a. van advies voorzien over materiaal, kleding en schoeisel.
Uw sportfysiotherapeut beschikt over een netwerk met veel sportspecifieke kennis.
Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding
Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan.Deze wordt geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool van Utrecht.


 

Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten binnen onze praktijk.
De rug is een complex van wervels, tussenwervelschijven, banden, spieren en zenuwen, die in het dagelijkse leven constant wordt belast. Dit gebeurt vaak verkeerd, waardoor uiteindelijk klachten kunnen ontstaan.

 

Fysiotherapie Appingedam helpt u bij uw rugklachten. Enerzijds door de rug te behandelen en een specifiek oefenprogramma op te stellen en anderzijds door een stuk voorlichting, advies en begeleiding te geven middels rugscholing. Bij rugscholing leert u uw rug veilig te belasten, bijvoorbeeld door op een goede manier te leren bukken en tillen.

Rugklachten, hoe vaak komt het voor?

Volgens het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben 2,4 miljoen volwassen Nederlanders chronische klachten in de onderrug die minstens drie maanden duren. Dat betekent dat 1 op elke 5 volwassen mensen weet wat het betekent om pijn in de onderrug te hebben.

Feiten en cijfers op een rijtje:

 • 60%-90% van de bevolking krijgt ooit lage-rugpijn
 • De eerste episode van rugpijn begint meestal bij mensen die tussen de 20 en 55
  jaar zijn
 • De duur van rugklachten wordt ingedeeld in de volgende fasen:
  • Acuut (0-6 weken)
  • Subacuut (7-12 weken)
  • Chronisch (meer dan 12 weken aanwezig)
 • Terugkomende rugklachten noemt men een “recidief”. Van een recidief is sprake
  als er binnen een jaar meer dan twee oplevingen van de rugklachten hebben
  plaatsgevonden en de totale duur van de rugklacht korter is dan zes maanden
 • Jaarlijks komt lage-rugpijn voor bij 5% van de bevolking
 • Lage-rugpijn vormt een belangrijk economisch probleem. Van alle klachten van het houdings-en bewegingingsapparaat veroorzaakt lage-rugpijn verreweg de hoogste kosten wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkverzuim
 • Het natuurlijk beloop van lage-rugpijn is meestal gunstig: bij 80%-90% van de mensen verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken
 • Van de mensen die met lage-rugklachten bij de huisarts komen is 65% na twaalf weken klachtenvrij
 • Lage-rugklachten recidiveren vaak
 • Bij 90% van alle werkende mensen leidt lage-rugpijn niet tot werkverzuim

Voor verdere feiten, cijfers en statistieken verwijzen u graag door naar de site van het
RIVM, klik hier

Werking van de rug

 

De rug zit ingewikkeld in elkaar. Allerlei spieren, zenuwen, wervels, ribben, banden en tussenwervelschijven vormen samen de rug. De meeste kans op overbelasting maken de tussenwervelschijven, vooral die van de lage rug, de zogenaamde ‘lumbale’ tussenwervelschijven. Van alle rugklachten komt 90% voort uit de tussenwervelschijven. Om de meeste rugklachten te kunnen begrijpen, hoeft u alleen maar de werking van de tussenwervelschijf in het algemeen te begrijpen en die is eenvoudig.

De tussenwervelschijf bestaat uit een vloeistof kern omringd door stevige banden. Tezamen vormen ze een perfect veersysteem. De banden worden op spanning gezet door de krachten in de kern en door buigbewegingen. De achterste banden worden het zwaarst belast bij bukken, zitten, tillen en buikspieroefeningen.
De tussenwervelschijf is een soort spons die de krachten opvangt en verdeelt. De kern kan hierbij verplaatsten binnen de schijf om daarmee de krachten zo goed mogelijk te verdelen. Zie het plaatje hieronder.

Bij rechtop staat, zijn de krachten in de kern gering, ongeveer 50 kg, de meeste spanning staat dan op de voorste banden. Bij bukken, zitten en sit-ups zijn de krachten in de kern groot, tussen ongeveer 140 en 300 kg, en komt de meeste spanning op de achterste banden.
Bij tillen lopen de krachten in de kern nog hoger op. Bij 25 kg. gebukt tillen tot wel 500 kg. De spanning op de achterste banden loopt dan net zo hoog op.
’s Ochtends zit er meer vloeistof in de kern. De spanning op de banden is dan het grootst. De kans op het ontstaan van rugklachten is ’s ochtends dan ook 3 x zo groot.
De druk die de ruggengraat in het algemeen krijgt te verwerken is ook verschillend.
Hieronder ziet u een overzicht waaruit blijkt hoeveel druk uw rug krijgt te verwerken
bij bijvoorbeeld voorovergebukt tillen, wel 220 Kg !.
Vandaar het belang van rugscholing en het aanleren van veilig bukken en tillen.

Oorzaken van rugpijn
Allereerst worden rugklachten meestal ingedeeld in ‘specifieke’ en ‘a-specifieke’rugklachten:

 • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een zgn. specifiek
  ‘patho-fysiologisch’ mechanisme. De reden van de pijnklachten is hierbij goed te traceren. Dit kan bijv. een trauma of ongeval zijn, waarbij wervels zijn gebroken, Er kan ook sprake zij van ‘niet mechanische’ oorzaken.‘Niet mechanische’ rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynaecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baar-moederhalskanker,…), nierklachten, spijsverteringsaandoeningen, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties
  (oa. tbc) kunnen leiden tot lage rug klachten (Lower Back pain). Goed onderzoek is dus van belang. Een uitsluitingsdiagnose moet dan ook door een arts gesteld worden. Andere voorbeelden zijn een infectie of ontsteking en osteoporose.Eén van de bekendste specifieke oorzaken is de Hernia, oftewel de H.N.P,
  (Hernia Nucleus Pulposi). In 90-98% van de gevallen blijkt een HNP vooral voor
  te komen in de lage rug (ter hoogte van de ruggenwervels L4-L5 of L5-S1).
  De gelei-achtige kern van de tussenwervelschijf breekt dan door de banden van
  de tussenwervelschijf heen en drukt op een zenuw.

De belangrijkste kenmerken van een HNP zijn pijn in het (onder-)been en/of
neurologische stoornissen (bijv.: doofheid , tintelingen, etc.) in het
verzorgingsgebied van een ruggenmergswortel in het boven- of
onderbeen. Verder kan er krachtsverlies zijn en een verstoring van reflexen
(knieschijfpees- of achillespeesreflex).

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al jaren patiënten met hernia-achtige
klachten , zowel pre- als post-operatief. Hierbij is een goede diagnose en
behandelschema van groot belang. Rugscholing speelt ook hier een zeer
belangrijke rol.

 • A-specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak te vinden is. Dit is bij ongeveer 90% van de mensen met rugklachten het geval. Het beloop van aspecifieke rugklachten lijkt in de meeste gevallen gunstig. Van de mensen met rugklachten in de algemene bevolking herstelt ongeveer 50% binnen een week. Zo’n 95% herstelt binnen drie maanden. Van de patiënten die bij de huisarts komen, herstelt ongeveer 50% binnen zes weken. In het algemeen geldt dat rugklachten vaker en ernstiger terugkomen wanneer de patiënt in het verleden vaak of langdurige rugklachten heeft gehad.

 

Fysiotherapie Appingedam kan uw rugklachten specifiek behandelen en begeleidt u om de belastbaarheid (dat wat uw rug aan kan ) van uw rug te verhogen.Wat is F.O.I.® ?

F.O.I.® staat voor Functionele Osteopathie en Integratie®

Bijna alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Appingedam hebben deze cursus al gedaan of gaan hem nog volgen. De behandelresultaten zijn verbluffend en de naam F.O.I.®is nu al een begrip aan het worden binnen de fysio-/manuele therapie.
Graag brengen wij u van deze relatief nieuwe behandelmethode op de hoogte.De Functionele Osteopathie en Integratie® is een geheel nieuw holistisch behandelconcept binnen de fysio-/manuele therapie. De F.O.I.® gaat er van uit, dat alle gewrichten in het menselijk lichaam met elkaar in verbinding staan. Als één gewricht niet optimaal functioneert, is dit van invloed op alle andere gewrichten van het lichaam.
Het gaat er ook van uit dat het menselijk lichaam in zijn totaliteit reageert op het ontstaan van een probleem binnen het bewegingsapparaat. Het lichaam moet het probleem op andere niveaus compenseren. De praktijkervaring van meer dan 120.000 behandelingen laat zien, dat deze compensaties zich over het gehele lichaam verspreiden, maar wel altijd volgens een vastgelegd patroon. Daarom zijn deze compensatiemechanismen altijd makkelijk te herkennen. Als het lichaam de storingen niet meer kan compenseren, zullen zich ergens anders in het lichaam klachten ontwikkelen.

De oorzaak van de pijn is vaak dan ergens anders te zoeken dan in de pijnlocatie!.

U doet het licht ook niet bij de lamp aan, maar met een schakelaar!

Waar zit nu deze schakelaar ?
De schakelaar om de pijn uit te schakelen, is nooit in de regio waar de pijn zich bevindt.
Soms is hij zelfs ver weg van de pijnregio:

 • Een tennisarm kan b.v. ontstaan als één van de beide knieën niet goed functioneert.
 • Hoofdpijn ontstaat heel vaak wanneer het bekken een verkeerde stand heeft.

In heel veel gevallen hebben we met meerdere schakelaars te maken.
Deze staan echter ook weer met elkaar in verbinding, altijd volgens een bepaald systeem.  Dit systeem is datgene wat we in de F.O.I® gaan onderzoeken en behandelen.

De fysiotherapeut gaat samen met u op zoek naar de schakelaar om uw pijn uit te schakelen.

Het onderzoek:

Uw therapeut stelt u eerst enkele vragen. Hiermee krijgt hij meestal al een goed beeld over welke systemen bij u niet goed functioneren. Met het aansluitende onderzoek vindt hij de schakelaars die met elkaar in verbinding staan.

De behandeling:
In eerste instantie zal uw therapeut met de behandeling van de wervelkolom beginnen.
De wervelkolom is altijd de centrale as in het lichaam waar alles om draait.
Daarom moet deze altijd als eerste worden behandeld.
De behandelingen bestaan uit zachte en veilige mobiliserende technieken.

U moet zich er niet over verbazen, dat uw therapeut niet het pijngebied als eerste behandelt.

Dat is dan ook de reden, waarom u na de eerste behandeling misschien nog geen verbetering merkt. Pas als de wervelkolom eerst weer goed functioneert, zal uw therapeut het pijnlijke gebied meer gaan ‘benaderen’.

Het pijnlijke gewricht is in principe altijd de laatste schakel in de keten.

Voordelen van de F.O.I.®
 • Snel en effectief onderzoek.
 • Samenhangen zijn gemakkelijk te herkennen en te behandelen.
 • De technieken werken zeer snel en effectief.
 • De technieken zijn zacht en veilig.
 • Er bestaan voor deze therapie géén contra-indicaties.
 • De behandelingsprognose is eenvoudig op te stellen.
 • Goede behandelingsresultaten zijn snel te bereiken.

Voor nog meer info verwijzen wij u graag naar de website van F.O.I.®Wat is COPD /Astma ?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en Astma

COPD staat eigenlijk voor een chronische obstructie van de luchtwegen.
Het  is een verzamelnaam voor twee luchtwegaandoeningen.

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

1. Chronische bronchitis

Bronchitis is een aandoening (ontsteking) van het slijmvlies in de luchtwegen. Mensen met bronchitis hoesten veel en geven daarbij slijm op. Sommige patiënten hebben naast deze klachten ook last van kortademigheid of een piepende ademhaling. Bronchitis wordt chronisch als de klachten langer dan drie maanden gedurende een jaar aanwezig zijn.

2. Longemfyseem

Bij emfyseem zijn de longen minder rekbaar geworden. Daardoor is iemand met emfyseem voortdurend kortademig en bij geringe inspanning kan hij al benauwd worden. Het stevige bindweefsel van de longblaasjes wordt door een bepaald enzym afgebroken en de longblaasjes worden slappe zakjes. Bij hard hoesten is het mogelijk dat de longen dichtklappen omdat ze alle stevigheid hebben verloren. Het is belangrijk dat emfyseem patiënten leren huffen in plaats van hoesten. Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van longemfyseem en chronische bronchitis.

Astma

Mensen met astma hebben last van aanvallen van benauwdheid. Een aanval kan kort maar ook lang aanhouden. In de periode tussen de aanvallen heeft een astmapatiënt meestal geen last. Astma gaat vaak samen met Chronische bronchitis. Bij een aanval trekken de spiertjes van de luchtwegen samen en vernauwen zo de luchtpijp. Dit geeft een zeer benauwd gevoel.

 

Deze 3 ziektebeelden kunnen geïsoleerd of gecombineerd voorkomen.
Ze hebben enkele gemeenschappelijke uitingsvormen. Eén daarvan is belemmering van de expiratie (uitademing) tengevolge van de obstructie. Een ander belangrijk gemeenschappelijk kenmerk is irritatie van de luchtwegen veroorzaakt door bijvoorbeeld: vochtige lucht, koude, stof, rook of specifieke prikkels die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Oorzaken

Geschat wordt dat bij 75% van patiënten die lijden aan COPD, de klachten worden veroorzaakt door roken. De binnenkant van de luchtwegen is bekleed met slijmvlies dat slijm aanmaakt. Tabaksrook veroorzaakt een ontsteking waarbij het slijmvlies opzwelt en meer slijm aanmaakt. Roken heeft daarnaast ook een negatief effect op het beloop van COPD en kan de klachten verergeren. Ook (beroepsmatige) langdurige blootstelling aan risicostoffen, luchtverontreiniging, genetische factoren en luchtweginfectie kunnen bijdragen aan het ontstaan van de klachten.
Doordat steeds meer mensen zijn gaan roken, neemt het aantal mensen met COPD sterk toe. Meer mannen dan vrouwen hebben COPD, maar omdat vrouwen de afgelopen 20 jaar steeds meer zijn gaan roken, neemt nu ook het aantal vrouwen met COPD sterk toe.

Licht, matig en ernstig COPD

COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD; de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. De ernst van COPD wordt bepaald door de mate van beperking van de longfunctie (de FEV1, de hoeveelheid liters aan lucht dat in één seconde uitgeademd kan worden). Een indeling die wereldwijd veel gebruikt wordt is de GOLD indeling. De GOLD indeling vergelijkt de uitslag van een blaastest met het ademvolume van een gezond persoon van dezelfde leeftijd (het verwachte ademvolume).  De indeling wordt t.a.v. patiënten meestal in stadia aangegeven, van I (licht COPD) t/m IV (zeer ernstig COPD).

De GOLD indeling:

Geen COPD: de FEV1-waarde is 100% van de verwachte waarde.
Licht COPD: de FEV1-waarde is 80 tot 100% van de verwachte waarde.
Matig COPD: de FEV1-waarde is 50 tot 80% van de verwachte waarde.
Ernstig COPD: de FEV1-waarde is 30 tot 50% van de verwachte waarde.
Zeer ernstig COPD: de FEV1-waarde is 30% of minder van de verwachte waarde.

COPD is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en langzaam aan steeds erger wordt. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderde inspanningstolerantie. De conditie van de patiënt gaat achteruit en de verhouding tussen Belasting en Belastbaarheid gaat achteruit.

Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden. Hierdoor verslechtert de conditie nog verder.
Onderzoek heeft aangetoond dat vooral spierzwakte, zowel van de ademhalingsspieren als van de perifere skeletspieren, in belangrijke mate bijdraagt aan beperkingen en handicaps van COPD-patiënten.

Fysiotherapie en COPD

Tijdens het eerste gesprek probeert de fysiotherapeut een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het gezondheidsprobleem, de verwachtingen en uw belangrijkste hulpvraag. Ook bekijkt hij samen met u welke hinder u hiervan ondervindt in het dagelijkse leven.
Nadat hij over deze zaken duidelijkheid heeft verkregen zal hij, in overleg met u, behandeldoelen opstellen en wordt een behandelplan geformuleerd.

De fysiotherapeut richt zich op de volgende punten:

 1. Luchtwegobstructie verminderen.
  Deze wordt verminderd door het aanleren van huff en hoest technieken die het
  slijm efficiënter en effectiever omhoog brengen.
 1. Disfunctioneren van het adembewegingsapparaat.
  Door de verandering in de luchtwegen is de manier van ademhalen nood
  gedwongen veranderd. Bij de meeste COPD patiënten is het niet meer mogelijk op
  de normale manier te ademen. Het is van groot belang de patiënt goed te leren
  ademhalen in deze nieuwe situatie. Hiervoor zijn een aantal technieken.
 1. Verminderde fysieke belastbaarheid.
  De fysieke belastbaarheid moet op pijl worden gehouden om verdere
  achteruitgang te vertragen. Dit wordt gedaan door middel van conditie en kracht
  training. Zo wordt het uithoudingsvermogen verbeterd.

 

Fysiotherapie Appingedam werkt samen met de longartsen en de longverpleegkundigen van het Delfzicht Ziekenhuis.

Fysiotherapie Appingedam zit in het nazorg netwerk van het Revalidatie Centrum Beatrixoord / UMCG

Voor meer specifieke info over COPD, longziekten en longgeneeskunde m.n. in Noord-Oost Groningen, verwijzen wij u graag door naar www.lmng.nl

Voor meer info over COPD en Astma klik op AstmafondsWat is Hartfalen ?

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

Bij hartfalen is de pompwerking van het hart niet optimaal. Daardoor wordt onvoldoende bloed door het lichaam gepompt en krijgen sommige delen van het lichaam af en toe te weinig bloed en dus te weinig zuurstof.

Door de verminderde pompwerking stroomt het bloed niet goed terug naar het hart. Hierdoor is de bloedsomloop verzwakt en kan zich vocht ophopen. Dit gebeurt het eerst op plaatsen die verder van het hart gelegen zijn zoals de voeten en de enkels .
Als gevolg van de verminderde pompwerking van het hart is men eerder moe en sneller kortademig.

Oorzaken

De oorzaken van het hartfalen kunnen zijn:

 1. Door aderverkalking van de kransslagaderen krijgt het hart zelf te weinig zuurstof en kan minder goed functioneren. Dit kan bij inspanning een drukkend gevoel op de borst geven (angina pectoris).
 2. Door een hartinfarct kan het hart niet genoeg pompkracht meer genereren om het
  bloed rond te pompen. Het infarct heeft het hartspierweefsel beschadigd.
 3. Het komt ook voor dat een (aangeboren) afwijking van de hartkleppen er voor zorgt
  dat het bloed niet alleen de aorta in wordt gepompt, maar ook weer terug de
  hartkamer in.
 4. Door hartritmestoornissen.
 5. De slagaderen kunnen deels verstopt zijn en de aderen kunnen verhard zijn door een te hoog cholesterol gehalte. Dit zorgt er voor dat de bloeddruk stijgt. Als deze te hoog wordt dan is het hart niet meer in staat het bloed met de juiste snelheid rond te pompen.
 6. Door een ongezonde manier van leven, zoals roken, weinig bewegen, verkeerde
  voeding en veel stress.

Fysiotherapie en hartfalen

Fysiotherapie Appingedam gaat samen met u kijken naar uw levensstijl, waarbij ons specialisme het bewegen is.
Als gevolg van het minder goed werken van het hart bent u waarschijnlijk eerder moe en sneller kortademig. Wellicht bent u bang om te bewegen, wordt uw conditie steeds slechter en/of hebt u snel verzuurde benen, waardoor een stukje fietsen of de trap op lopen een enorme opgave is.
Bij het eerste intakegesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gezondheidsprobleem, de verwachtingen en uw hulpvraag.

De meest voorkomende behandeldoelen die dan worden opgesteld zijn:

* Het verbeteren van het inspanningsvermogen (de conditie).
* Belastingsgrenzen leren (her-)kennen en aanvaarden.
* De angst voor inspanning reduceren. Bewegen mag.
* Het verbeteren van de kracht en het uithoudingsvermogen van uw spieren.

Gedurende de behandeling houden we u en de vorderingen goed in de gaten.
U krijgt een beweeg-/trainingsprogramma die specifiek op uw belastingsniveau en wensen is samengesteld. Er is ook hartfrequentiecontrole middels hartslagmeters en banden die wij gebruiken. We geven verder (leef-)adviezen hoe u zelf kunt zorgen de behaalde trainingseffecten te behouden.

Voor verdere informatie over hart en hartfalen verwijzen wij graag door naar de website van de Nederlandse Hartstichting. Klik op de afbeelding:Deze pagina is mede tot stand gekomen met de
Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg van het Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht.Fysiotherapie Appingedam werkt nauw samen met de verpleegkundig specialist.
In een multidisciplinaire aanpak zorgen wij ervoor, dat het instellen en het gebruik van de juiste medicatie, het eetpatroon en het bewegingspatroon zo goed mogelijk begeleid wordt.
Op deze pagina ziet u eerst wat diabetes inhoudt.Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie , klik dan hier 

Wat is Diabetes Mellitus ?

Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie is verstoord.

Er bestaan 2 hoofdvarianten, namelijk: Diabetes type 1 en type 2.

Veel mensen kennen Diabetes type 2 onder de naam ‘suikerziekte.’
Bij mensen met diabetes is teveel suiker in het bloed aanwezig. Dit suiker wordt ook wel bloedsuiker of glucose genoemd. Glucose is de belangrijkste brandstof voor het lichaam. Met diabetes type 2 maakt Het lichaam niet genoeg insuline aan. Insuline zorgt ervoor dat glucose in de lichaamscellen kan komen. De insuline die wel wordt aangemaakt werkt echter niet goed.
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het afweersysteem van het eigen lichaam het probleem heeft veroorzaakt. Normaal ruimt het afweersysteem alleen schadelijke indringers op in het lichaam. Bij type 1 heeft het afweersysteem per ongeluk de cellen die insuline maken ( eilandjes van ‘Langerhans’ ) aangevallen. Bij type 1 zijn deze cellen zo beschadigd dat ze geen insuline meer maken. Mensen met type 1 moeten zichzelf insuline inspuiten, meestal een paar keer per dag. Vroeger heette het ‘jeugddiabetes’, maar nu is bekend dat het op alle leeftijden nog voor kan komen.
Type 1 erft multifactoriëel over, wat betekent dat zowel erfelijke aanleg als omgevingsfactoren  ( o.a. voeding, roken, alcohol, medicijnen ) een rol spelen bij het ontstaan hiervan. De rol van erfelijkheid is minder van toepassing bij type 1 dan bij type 2 diabetes.

Type 2 diabetes is een chronische progressieve stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie ontregeld is door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline.

Overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging spelen, naast genetische aanleg, een belangrijke rol in het tekortschieten van de insulineproductie en het ontstaan hiervan.

Uit bovenstaande mag blijken dat de mens met diabetes type 2 zelf invloed kan uitoefenen op zijn diabetes en daarmee mogelijk complicaties kan voorkomen en/of uitstellen. Dit kan door gezond te leven, te eten en te goed te bewegen.

Voor mensen die gedurende lange tijd onvoldoende beweging hebben gehad is er de mogelijkheid, dit onder begeleiding van een fysiotherapeut op te gaan starten.

Zij zullen goed in kaart brengen wat u wel en niet kunt, rekening houdend met evt. andere aandoeningen en/of complicaties.

Door goed en verantwoord te bewegen kunt de volgende zaken op een positieve manier beïnvloeden: gewicht, glucosewaarden, bloeddruk, vetten in het bloed, hart en longfunctie, conditie, bloedcirculatie, gevoeligheid van insuline, spijsvertering, spierwerking, uithoudingsvermogen, coördinatievermogen, sociale contacten etc.

Fysiotherapie Appingedam biedt u de mogelijkheid om verantwoord te gaan bewegen.

 

Complicaties:

Diabetes is een serieus probleem voor het hele lichaam. De ziekte kent veel complicaties zoals problemen aan ogen, voeten , nieraandoeningen. De kans op hart –en vaat ziekten is wel 2 tot 4 keer zo groot. Iemand met diabetes leeft gemiddeld tien jaar korter. Een gezonde leefstijl en een goede behandeling verminderden de kans op deze complicaties aanzienlijk.

Effect van bewegen:

Door het verhogen van lichamelijke activiteit worden de cellen in het lichaam gevoeliger voor insuline waardoor er uiteindelijk minder insuline nodig zal zijn.
Uiteindelijk zal de regulatie ( het op peil houden) van de bloedglucosewaarden ook beter worden.

Naast de eerder genoemde positieve effecten van bewegen, zorgt het beweegprogramma er ook voor dat de bloeddruk en cholesterolwaarden verlaagd worden, waardoor u zich fitter voelt !

Zoals al eerder vermeld hebben mensen met DM vaak te maken met overgewicht.
Door het bewegen en trainen krijgt u meer spiermassa wat een lichte stijging van het gewicht kan veroorzaken. Maar doordat u meer spiermassa krijgt verhoogt u ook de stofwisseling, waardoor uiteindelijk het gewicht, vetpercentage en buikomvang af zullen nemen.

Fysiotherapie en diabetes

Fysiotherapie Appingedam werkt in principe met de 3 protocollen van BAG.
Na de intake wordt bekeken in welk protocol u het beste past.

1. BAG Coach:

Dit programma duurt 12 weken en heeft als doel het stimuleren van lichamelijke activiteit en het coachen van de patiënt. Hierdoor leert u zelf beter met DM en het bewegen om te gaan.

2. BAG Training:

Dit programma duurt 16 weken, waarbij er in eerste instantie 2x per week en later 1x per week 60 minuten getraind wordt. Het doel is hierbij het opheffen van een eventuele bewegingsachterstand, afname/stabilisatie van het vetpercentage en verbeteren van de algehele fysieke conditie. Verder is het doel om functionele doelen voor het dagelijks leven te bereiken.

3. BAG Zorg:

Dit programma duurt 24 weken, naast de doelen die bij het BAG trainingsprotocol genoemd worden, wordt hier rekening gehouden met de complexere problematiek van patiënten. Bijv. patiënten die in het verleden te maken hebben gehad met hart en of- vaatlijden / nieraandoeningen. Ook wordt het inzicht in het ziekteverloop aangepakt.

Afhankelijk van het protocol, bestaat het oefenprogramma uit cardio- en krachtoefeningen. Dit gebeurt in kleine groepen, zodat de persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft. In de groepen is het lotgenotencontact een prettige bijkomstigheid.
Op deze manier kan men elkaar ondersteunen en stimuleren.

 

Andere aandoeningen:

Het kan zijn dat u naast Diabetes ook nog andere aandoeningen heeft, b.v. hartfalen, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten of reumatische aandoeningen.
Hier wordt rekening mee gehouden, het oefenprogramma wordt precies voor u op maat gemaakt.

Voor nadere informatie over diabetes klik hier of hierflexchair.gif
Fysiotherapie Appingedam maakt gebruik van de Flexchair en heeft fysiotherapeuten in dienst die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van deze training. Wat houdt het nu precies in ?

Flexchair® Movement

Flexchair Movement is de nieuwste manier om rug, bekken en romp te trainen.
Op deze manier kunt u rugklachten voorkomen en/of genezen. U traint actief door zittend te bewegen; u verbetert zo uw houdings- en bewegingsgevoel en actieve stabiliteit.
De Flexchair bestaat uit een flexibele voet en een zitting zonder rug- of armsteun.
De voet bestaat uit twee kogelgewrichten die de bewegingen van de zitting in alle richtingen toelaat.
Flexchair Movement is een bio-feedback training via de computer.
Dit houdt in dat tijdens het bewegend zitten al uw rug-, nek- en balansbewegingen worden gemeten, geregistreerd en gecontroleerd.

flexchair2.gif

Door op deze stoel, via het beeldscherm, speciaal voorgeschreven oefeningen en testen uit te voeren, krijgt uw rug en bekken zijn ‘vrijheid van bewegen’ terug. Uw metingen en vorderingen worden bijgehouden, zodat u direct resultaat te zien krijgt.
De trainingsmethode spreekt spieren aan die in onze zitcultuur niet meer worden gebruikt. Het is een uitstekend hulpmiddel bij lage rug- en bekkenklachten.

De methode wordt ook wel PAR genoemd, de Persoonlijke Actieve Rugbescherming.

Voor meer informatie over de Flexchair en de Flexchair-Movement klik hierWat is reuma?

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor een heleboel verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat (meer dan honderd). Het gaat hierbij voornamelijk om aandoeningen van de gewrichten. De klachten bestaan meestal uit pijn, stijfheid, vermoeidheid, warmte en zwelling in ledematen zoals o.a. voeten en handen.

Geschat wordt dat deze aandoeningen bij ongeveer 15% van de bevolking eens in het leven voorkomt, eerder bij vrouwen dan bij mannen. Reuma kan zich in elk levensjaar openbaren. Volwassenen hebben een grotere kans dan kinderen. Voor alsnog zijn de meeste vormen van reuma niet te genezen, maar meestal wel te behandelen met medicatie of therapieën.

 

 

Reuma kan in drie categorieën worden ingedeeld:

Ontstekingsreuma:
Dit zijn vormen van reuma met als belangrijkste kenmerk ontstekingen aan de gewrichten. Reumatoïde arthritis, Bechterew, sclerodermie en ziekte van Sjogren zijn hier bekende voorbeelden van.

Arthrose:
Arthrose is de meest voorkomende vorm van reuma in Nederland. Hierbij worden de kraakbeenoppervlakten van de gewrichten aangetast, het kraakbeen kan zelfs helemaal verdwijnen. Artrose kan ontstaan na een botontsteking aan of in het gewricht.
Artrose vindt meestal plaats in de knieën, heupen en de lage wervels.
Klachten die kunnen optreden zijn: startstijfheid, functieverlies van het gewricht (evt. krakende geluiden), misvorming van het gewricht.

Wekedelenreuma:
Dit zijn vormen van reuma die zich kenmerken door klachten aan de weke delen van het bewegingsapparaat namelijk: spieren, pezen en banden.
Voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, tendinitis- en bursitisklachten.

 

Fybromyalgie is een van de meest voorkomende wekedelenreuma’s.
Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan fibromyalgie, een aandoening die gepaard gaat met chronische pijnen. Deze aandoening komt veel voor onder vrouwen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

 

Zij ervaren chronische pijn, stijfheid van de spieren, extreme vermoeidheid, gespannenheid en hoofdpijn die lijkt op migraine. Omdat er tot nu toe geen remedie was voor fibromyalgie, was de doelstelling van de behandeling erop gericht om de symptomen te verhelpen en te verlichten.

Fibromyalgie (FM) wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat een van de meest voorkomende symptomen bij FM-patiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen.

Voor meer specifieke info verwijzen wij graag naar deze website over fybromyalgie

Fysiotherapie en reuma 

Jarenlang kregen patiënten met reuma het advies om het rustig aan te doen.
Dit uit angst voor extra schade aan de gewrichten of een evt. toename van de ontstekingsactiviteit. Door de komst van nieuwe medicijnen is er in de behandeling van reuma veel veranderd. Juist in combinatie met oefentherapie zijn er goede resultaten. Door regelmatig te bewegen en oefeningen te doen worden gewrichten soepel gehouden, spieren sterker gemaakt en kan de conditie worden verbeterd. Zo kunnen beperkingen, als gevolg van een reumatische aandoening, voorkomen worden of zoveel mogelijk worden verminderd.

  

Fysiotherapie Appingedam kan u hierbij helpen, door u een specifiek en op maat gemaakt bewegingsprogramma aan te bieden. Er wordt rekening gehouden met uw belastingsniveau.

Na een eerste intakegesprek wordt door de fysiotherapeut samen met u een  behandelschema opgesteld op basis van uw wensen en mogelijkheden.

Reumapatiënten worden deskundig bij ons begeleid in het verbeteren van spierkracht, lenigheid, evenwicht, conditie en handelingen en vaardigheden uit het dagelijks leven.
Door de pijn, stijfheid en vermoeidheid bent u vaak minder actief en fit. Het is bewezen dat, mits op de juiste manier uitgevoerd, bewegen een positieve invloed heeft op reumatische aandoeningen. U voelt zich door het bewegen weer fitter en u heeft het idee dat u meer aan kunt. De pijn en stijfheid verdwijnen niet altijd volledig, maar u leert er anders mee omgaan. Hierdoor wordt ‘normaal’ functioneren weer makkelijker.

Voor meer informatie over reuma klik op reuma-stichting

 


Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.