BAG LOGO Logo Fysiotherapie Appingedam
BAG staat voor : Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Gezondheid!
Dat wensen we onszelf en elkaar toe. Wie gezond leeft, zit lekker in zijn vel.
Wie gezond naar zijn werk gaat, presteert beter. Bewegen is de basis voor een goede gezondheid. Gezond leven, gezond werken en gezond sporten.

Daar staat BAG voor, een actieve aanpak waarbij de mens centraal staat.

Onze professionals: fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, en diverse andere zorgaanbieders staan voor u klaar. Voor particulieren en organisaties.                          Zorg op maat, dat is BAG !.

 

Gezond levenGezond sportenGezond werken

 

BAG is een netwerk van Arbo- en Zorgvestigingen. Het is opgericht op 1 januari 2002.
Dit netwerk van o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en andere zorgaanbieders bestrijkt nu nog voornamelijk Noord- en Oost-Nederland, maar breidt zich al snel uit
over de rest van Nederland.                                                                                       Voor een complete lijst van vestigingen klik hier

BAG biedt professionele begeleiding bij zowel cliënten in de eerstelijns gezondheidszorg,
als bij cliënten met fysieke en mentale problemen als gevolg van arbeidsomstandigheden
en/of persoonlijk functioneren. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is hierbij het motto.

BAG staat ook voor kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.
Door een groot aanbod van arbo- en zorgproducten, die onderscheidend, transparant en op maat gemaakt zijn, is BAG in staat om de beste zorg te leveren.

Aanbod:
De BAG-zorg vestiging, waaronder Fysiotherapie Appingedam, biedt activiteiten aan op het gebied van preventie, onderzoek en behandeling. Deze behandelingen kunnen zowel mono- (alleen fysiotherapie), als multidisciplinair (samen met psycholoog en/of diëtist ) gegeven worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Diabetes/COPD.

 De BAGformule bestaat uit 3 gedeeltes: Gezond leven, Gezond werken, Gezond sporten.

1. Gezond leven
Gezond leven. Dat wil ieder mens. De formule BAG Gezond leven® helpt hierbij. Deze formule is gericht op zelfmanagement van het individu. En altijd afgestemd op zijn levensfase en situatie. BAG biedt gezonde mensen zorgdiensten aan om gezond te blijven, terwijl de zorgdiensten voor mensen met klachten ze helpen om weer gezond te worden. Begeleiding en behandeling kan mono- of multidisciplinair plaatsvinden. Welke aanpak BAG ook kiest, het doel is altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het zelfherstellend vermogen van de mens staat hierbij centraal.
De formule BAG Gezond leven® omvat drie typen dienstverlening:

* Preventie en gezondheidsbevordering

Hieronder vallen alle diensten die er op gericht het ontstaan van klachten te voorkomen en de gezondheid van de mens te bevorderen. Lees meer

* Onderzoek

Hieronder vallen alle diensten die gericht zijn op het zo nauwkeurig en breed mogelijk in kaart brengen van de problematiek en klachten, om zo en zo goed mogelijk advies te kunnen geven en effectief te kunnen behandelen. Lees meer

* Behandelingen

Onder de behandelingen vallen alle curatieve programma’s die gericht zijn op het herstel van de klacht en verbetering van het algemeen functioneren, gebaseerd op een brede diagnostiek. Lees meer

2. Gezond werken

Gezonde, fitte en inzetbare medewerkers, dat wil iedere organisatie. De diensten van BAG Gezond Werken helpen u of uw organisatie hierbij. Of het nu gaat om aanpassingen aan de werkomgeving, training om toekomstige gezondheidsklachten te voorkomen of het begeleiden van het re-integratietraject van u of uw werknemers.
Het programma BAG Gezond Werken© is gericht op preventie, verzuimbeperking en snelle re-integratie en omvat de volgende diensten:

*Preventie & Gezondheid

Hieronder vallen diverse voorlichtingsprogramma’s en trainingsprogramma’s gericht op aanpassingen in de werkomgeving of het verbeteren van de gezondheid van de medewerker en het voorkomen van klachten. Lees meer

*Onderzoek

Hieronder vallen diverse soorten onderzoek met als doel een gedegen advies te geven over welk traject het meest geschikt is voor de medewerker(s). Lees meer

*Interventies

Hieronder vallen diverse programma`s gericht op het behandelen van gezondheidsklachten en het begeleiden van het re-integratietraject. Lees meer

*Verzuimbegeleiding

Hieronder vallen diverse diensten op het gebied van verzuimpreventie, verzuimregie en   re-integratie van een zieke werknemer. Lees meer

3. Gezond sporten

Deze formule is nog in bewerking door BAG, binnenkort meer.

Voor meer informatie over BAG en haar producten zie BAGNEDDTF staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Dit houdt in dat u géén verwijzing van de huisarts meer nodig heeft voor fysiotherapie.
U kunt nu rechtstreeks naar de fysiotherapeut voor advies / behandeling / begeleiding.
Deze regeling bestaat al sinds 1 januari 2006.
Binnen onze praktijk komen nog steeds mensen die niet van deze regeling afweten.

Middels onze website willen u nogmaals op deze mogelijkheid attenderen.

Het is natuurlijk aan u of u de huisarts alsnog wilt benaderen. De huisarts blijft  wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u nu gebruik van DTF ?

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan zal deze eerst met u een zgn. ‘screening’ uitvoeren.  Dit houdt in dat hij samen met u, uw vraag goed in kaart zal brengen.
Op basis van deze screening bepaalt de fysiotherapeut of u in aanmerking komt voor behandeling. Is dat niet zo, dan kan hij u toch eerst doorverwijzen naar de huisarts.
U moet hierbij dan denken aan zaken die met uw gezondheid te maken hebben, waarover de fysiotherapeut niet bevoegd is om te oordelen en die een rol zouden kunnen spelen bij de fysiotherapeutische behandeling.

Mocht u wel in aanmerking komen voor behandeling dan werkt op u deze manier al snel aan uw herstel !

Voor meer informatie over DTF klik op onderstaande links:

DTF geluidsfragment 

DTF Infofolder (PDF formaat)

DTF Infofolder Engels (Worddocument)

DTF Infofolder Turks  (Worddocument)

www.defysiotherapeut.comUw handen zijn een uniek onderdeel van uw lichaam. Ze verdienen een gespecialiseerde behandeling. Wat kan handtherapie voor u doen?

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. We kunnen er met grote precisie de allerfijnste taken mee uitvoeren zoals het bespelen van een instrument, maar ook kracht zetten om iets stevig vast te pakken. Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en lief te hebben. We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen. Onze handen zijn een uniek onderdeel van onszelf.

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Wanneer u uw hand niet meer volledig kunt gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen dan de grootste aandacht vereisen. Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen.

De adviezen en/of behandelingen van uw handtherapeut kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, maar vanzelfsprekend altijd gericht op uw specifieke probleem. U kunt denken aan:

✤ Deskundige analyse van uw beperkte handfunctie

✤ Wondverzorging, oedeembehandeling

✤ Herstel van de kracht en beweeglijkheid

✤ Aanmeten, maken en/of aanpassen van een (tijdelijke) spalk

✤ Advisering en verstrekking van hulpmiddelen

✤ Ergonomische adviezen

✤ Advies en begeleiding bij arbeidsreïntegratie

Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Dit kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode therapie krijgen. Het doel is om personen met een letsel of aandoening van de hand, pols en/of arm weer zo goed mogelijk te laten functioneren.

 Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie richt zich op het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. Hierbij richt de fysiotherapeut zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen.
Ook speelt hij een belangrijke rol bij preventie van gezondheidsklachten.

Belangrijke doelgroepen voor fysiotherapie zijn chronisch zieken, ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan, mensen die een ongeval hebben meegemaakt, mensen met sportletsel, mensen met werkgerelateerde klachten en kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de klachten van de patiënt door het toepassen van o.a. oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook de gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct, COPD, Diabetes en verklevingen van de huid.

Fysiotherapie is in principe een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts.
Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Echter vanaf 2006 kan men nu ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Zie DTF.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten.
Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie en/of bewegingstherapie.
Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Vandaag de dag is ‘Medische Trainingstherapie’         al een vast begrip binnen de fysiotherapie geworden.
Met medische training/oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, verbeteren van de actieve stabiliteit, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algehele conditie. Dit kan ook in groepen gebeuren.
Het belangrijkste doel is bewustwording van uw klacht en wat u daar zelf aan kan doen.

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al geruime tijd COPD en Diabetes groepen.

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van
apparatuur. De meest bekende zijn de ultra-geluid , stroomapparaten (o.a. interferentie, myo-feedback) en het echoapparaat.

 Wat is sportfysiotherapie ?

Sportfysiotherapie heeft met alle facetten van het sporten en bewegen te maken.
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en revalideren van sportblessures. Maar dat niet alleen. Hij is ook gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die aan sportbeoefeningen willen gaan doen, wat is goed ?, welk programma moet ik gaan volgen ?, hoe pak ik dit aan ?. Allemaal vragen waar de sportfysiotherapeut u een antwoord op kan geven.

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, gericht op uw mogelijkheden.  Zo nodig overlegt hij met uw trainer/begeleider over een aangepast trainingsschema. U zult merken dat u een stuk makkelijker praat met een fysiotherapeut die u als sporter benadert. De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures. Hij weet hoe het lichaam reageert tijdens het sporten.
Hij herkent het ontstaansmechanisme waardoor blessures ontstaan. Hij begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u en uw vereniging is. Op welk niveau dan ook.
Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt.
Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent.
Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.Sportfysiotherapie kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen:

 • Sporters op amateur of professioneel niveau.
 • Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, mensen met o.a. Diabetes of
  COPD. Sport kan hierbij een onderdeel zijn van therapie. Het helpt uw conditie te
  onderhouden en evt. uit te breiden, waardoor uw belastbaarheid omhoog gaat.
 • Mensen die aan sport willen gaan doen, maar niet goed weten hoe ze dit aan moeten
  pakken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur.
Ook kunnen braces, tape, mobiliserende technieken, diverse ondersteunende behandelapparatuur en sportspecifieke veldtrainingen een onderdeel van de behandeling en het behandeltraject zijn.
Hij kan u verder o.a. van advies voorzien over materiaal, kleding en schoeisel.
Uw sportfysiotherapeut beschikt over een netwerk met veel sportspecifieke kennis.
Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding
Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan.Deze wordt geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool van Utrecht.


 

Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten binnen onze praktijk.
De rug is een complex van wervels, tussenwervelschijven, banden, spieren en zenuwen, die in het dagelijkse leven constant wordt belast. Dit gebeurt vaak verkeerd, waardoor uiteindelijk klachten kunnen ontstaan.

 

Fysiotherapie Appingedam helpt u bij uw rugklachten. Enerzijds door de rug te behandelen en een specifiek oefenprogramma op te stellen en anderzijds door een stuk voorlichting, advies en begeleiding te geven middels rugscholing. Bij rugscholing leert u uw rug veilig te belasten, bijvoorbeeld door op een goede manier te leren bukken en tillen.

Rugklachten, hoe vaak komt het voor?

Volgens het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben 2,4 miljoen volwassen Nederlanders chronische klachten in de onderrug die minstens drie maanden duren. Dat betekent dat 1 op elke 5 volwassen mensen weet wat het betekent om pijn in de onderrug te hebben.

Feiten en cijfers op een rijtje:

 • 60%-90% van de bevolking krijgt ooit lage-rugpijn
 • De eerste episode van rugpijn begint meestal bij mensen die tussen de 20 en 55
  jaar zijn
 • De duur van rugklachten wordt ingedeeld in de volgende fasen:
  • Acuut (0-6 weken)
  • Subacuut (7-12 weken)
  • Chronisch (meer dan 12 weken aanwezig)
 • Terugkomende rugklachten noemt men een “recidief”. Van een recidief is sprake
  als er binnen een jaar meer dan twee oplevingen van de rugklachten hebben
  plaatsgevonden en de totale duur van de rugklacht korter is dan zes maanden
 • Jaarlijks komt lage-rugpijn voor bij 5% van de bevolking
 • Lage-rugpijn vormt een belangrijk economisch probleem. Van alle klachten van het houdings-en bewegingingsapparaat veroorzaakt lage-rugpijn verreweg de hoogste kosten wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkverzuim
 • Het natuurlijk beloop van lage-rugpijn is meestal gunstig: bij 80%-90% van de mensen verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken
 • Van de mensen die met lage-rugklachten bij de huisarts komen is 65% na twaalf weken klachtenvrij
 • Lage-rugklachten recidiveren vaak
 • Bij 90% van alle werkende mensen leidt lage-rugpijn niet tot werkverzuim

Voor verdere feiten, cijfers en statistieken verwijzen u graag door naar de site van het
RIVM, klik hier

Werking van de rug

 

De rug zit ingewikkeld in elkaar. Allerlei spieren, zenuwen, wervels, ribben, banden en tussenwervelschijven vormen samen de rug. De meeste kans op overbelasting maken de tussenwervelschijven, vooral die van de lage rug, de zogenaamde ‘lumbale’ tussenwervelschijven. Van alle rugklachten komt 90% voort uit de tussenwervelschijven. Om de meeste rugklachten te kunnen begrijpen, hoeft u alleen maar de werking van de tussenwervelschijf in het algemeen te begrijpen en die is eenvoudig.

De tussenwervelschijf bestaat uit een vloeistof kern omringd door stevige banden. Tezamen vormen ze een perfect veersysteem. De banden worden op spanning gezet door de krachten in de kern en door buigbewegingen. De achterste banden worden het zwaarst belast bij bukken, zitten, tillen en buikspieroefeningen.
De tussenwervelschijf is een soort spons die de krachten opvangt en verdeelt. De kern kan hierbij verplaatsten binnen de schijf om daarmee de krachten zo goed mogelijk te verdelen. Zie het plaatje hieronder.

Bij rechtop staat, zijn de krachten in de kern gering, ongeveer 50 kg, de meeste spanning staat dan op de voorste banden. Bij bukken, zitten en sit-ups zijn de krachten in de kern groot, tussen ongeveer 140 en 300 kg, en komt de meeste spanning op de achterste banden.
Bij tillen lopen de krachten in de kern nog hoger op. Bij 25 kg. gebukt tillen tot wel 500 kg. De spanning op de achterste banden loopt dan net zo hoog op.
’s Ochtends zit er meer vloeistof in de kern. De spanning op de banden is dan het grootst. De kans op het ontstaan van rugklachten is ’s ochtends dan ook 3 x zo groot.
De druk die de ruggengraat in het algemeen krijgt te verwerken is ook verschillend.
Hieronder ziet u een overzicht waaruit blijkt hoeveel druk uw rug krijgt te verwerken
bij bijvoorbeeld voorovergebukt tillen, wel 220 Kg !.
Vandaar het belang van rugscholing en het aanleren van veilig bukken en tillen.

Oorzaken van rugpijn
Allereerst worden rugklachten meestal ingedeeld in ‘specifieke’ en ‘a-specifieke’rugklachten:

 • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een zgn. specifiek
  ‘patho-fysiologisch’ mechanisme. De reden van de pijnklachten is hierbij goed te traceren. Dit kan bijv. een trauma of ongeval zijn, waarbij wervels zijn gebroken, Er kan ook sprake zij van ‘niet mechanische’ oorzaken.‘Niet mechanische’ rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynaecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baar-moederhalskanker,…), nierklachten, spijsverteringsaandoeningen, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties
  (oa. tbc) kunnen leiden tot lage rug klachten (Lower Back pain). Goed onderzoek is dus van belang. Een uitsluitingsdiagnose moet dan ook door een arts gesteld worden. Andere voorbeelden zijn een infectie of ontsteking en osteoporose.Eén van de bekendste specifieke oorzaken is de Hernia, oftewel de H.N.P,
  (Hernia Nucleus Pulposi). In 90-98% van de gevallen blijkt een HNP vooral voor
  te komen in de lage rug (ter hoogte van de ruggenwervels L4-L5 of L5-S1).
  De gelei-achtige kern van de tussenwervelschijf breekt dan door de banden van
  de tussenwervelschijf heen en drukt op een zenuw.

De belangrijkste kenmerken van een HNP zijn pijn in het (onder-)been en/of
neurologische stoornissen (bijv.: doofheid , tintelingen, etc.) in het
verzorgingsgebied van een ruggenmergswortel in het boven- of
onderbeen. Verder kan er krachtsverlies zijn en een verstoring van reflexen
(knieschijfpees- of achillespeesreflex).

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al jaren patiënten met hernia-achtige
klachten , zowel pre- als post-operatief. Hierbij is een goede diagnose en
behandelschema van groot belang. Rugscholing speelt ook hier een zeer
belangrijke rol.

 • A-specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak te vinden is. Dit is bij ongeveer 90% van de mensen met rugklachten het geval. Het beloop van aspecifieke rugklachten lijkt in de meeste gevallen gunstig. Van de mensen met rugklachten in de algemene bevolking herstelt ongeveer 50% binnen een week. Zo’n 95% herstelt binnen drie maanden. Van de patiënten die bij de huisarts komen, herstelt ongeveer 50% binnen zes weken. In het algemeen geldt dat rugklachten vaker en ernstiger terugkomen wanneer de patiënt in het verleden vaak of langdurige rugklachten heeft gehad.

 

Fysiotherapie Appingedam kan uw rugklachten specifiek behandelen en begeleidt u om de belastbaarheid (dat wat uw rug aan kan ) van uw rug te verhogen.Op deze pagina vindt u adresgegevens en handige links naar huisartsen in en rondom Appingedam.
Gezondheidscentrum Overdiep Huisartsenpraktijk Woldendorp
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
A.E. Gorterweg 58
9946 PD Woldendorp
Telefoon: 0596-601616
Spoed: 0596-601997
Mw. Gelling- Frankes
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622163
Dhr. Wijpkema
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-624592
Mevr Dr S Patandin
Uiteinderweg 7/A
9905 RG Holwierde
0596-623635
Mw. Peels en Mw Volmer
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622544
Dhr. R A Riemersma 
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622183
Dhr. B.W.G.J Arntzen
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622215

Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.