Wat is myofasciale pijn ?

Myofasciale pijn (MPS) is een algemene medische term om pijn te beschrijven die afkomstig is van spieren (‘Myo) en spiervliezen (‘’Fascia’), die om de spiervezels liggen.
Hieronder ziet u een plaatje met de schematische opbouw van een spier.Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel. Het kan echter ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor u als patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen eenduidige oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziekten’ aan het licht. Myofasciale pijn wordt niet vaak herkend en dus ook niet als zodanig behandeld.

Spieropbouw-400.jpg

Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door zogenaamde ‘triggerpoints’.
Deze triggerpoints bevinden zich vaak op een hele andere plaats in de spier dan waar de pijn gevoeld wordt. Iedere spier heeft echter wel een vast omschreven uitstralingsgebied, waar de myofasciale pijn zich manifesteert.

Fysiotherapie Appingedam heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst, die deze pijnklachten bij u herkennen en de betreffende triggerpoint(s) kunnen opsporen.

Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn kleine, voelbare verkrampingen/verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken.
Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten, de zogenaamde ‘contractie-knopen’. Voedings- en afvalstoffen worden hierdoor moeilijker aan- en afgevoerd. Er is een verminderde circulatie.

Wanneer u in deze toestand de spier gebruikt, dan kan dat leiden tot uitputting en pijn, de spier raakt verzwakt. Andere spieren zullen de taak van de verzwakte spier
overnemen. Als dit lang duurt, raken ook deze spieren overbelast en zullen dan ook triggerpoints gaan ontwikkelen.
Druk op het triggerpoint geeft vaak de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn.

Letter A is een spiervezel in normale ruststand, niet uitgerekt of samengetrokken (contractie).

Letter B is een verkramping in een spiervezel. Deze verkramping is constant samengetrokken. Dit is kenmerkend voor een triggerpoint. De opgebolde verschijning van de spierknoop laat zien hoe dat deel van de spiervezel is samengetrokken en korter en dikker is geworden.

Letter C is het deel van de spiervezel dat zich uitstrekt van de spierknoop tot aan de aanhechting van de spier aan de bovenarm. Let op de grotere afstand tussen de kleine onderdeeltjes van de vezel. Dit geeft aan hoe de spiervezel wordt uitgestrekt door de spanning binnen in de spierknoop. Deze overstrekte onderdeeltjes veroorzaken het strakke en verkorte gevoel van de spier.

Wat zijn de verschijnselen ?

Verschijnselen die door triggerpoints kunnen worden veroorzaakt zijn:

 • Myofasciale pijn gelokaliseerd in een bepaald gebied die kenmerkend is voor de spier. Triggerponts in de nekspieren kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken.
  Ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden.

Zie onderstaande afbeelding. De kruisjes geven de triggerpoints aan, rood is het pijnlijke gebied.

Andere verschijnselen kunnen zijn:

 • Spierverkortingen, dit veroorzaakt stijfheid en bewegingsbeperking in de gewrichten.
 • Krachtsafname van de spier.
 • Vegetatieve symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien, koude handen.
 • Coördinatiestoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan.

 • Door chronische overbelasting van de spier.
 • Een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes zijn hier een voorbeeld van. RSI klachten.
 • Door acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging (spit) of een ongeval.
 • Houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose.
 • Na een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur.
 • Te hard of verkeerd trainen, overtraind.
 • Door tekorten aan bepaalde voedingsstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium, vitamine D, B1 en B12.
 • Verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen.

 

Vaak zijn de klachten geleidelijk aan ontstaan en later in pijn toegenomen.
Het is meestal een combinatie van factoren zoals overbelasting van een bepaalde spier in combinatie met stress, vermoeidheid, slechte voeding etc etc.

Wat is de behandeling ?

Fysiotherapie Appingedam brengt uw pijnklachten in kaart en gaat samen met u op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints.

De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints.
De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning afneemt. Hierdoor herstelt de normale spierstofwisseling zich en wordt de pijn minder.
Met rekkingsoefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd.
Indien nodig wordt met bewegingsoefeningen en een specifiek oefenprogramma de volledige beweeglijkheid van de spier (en ook de gewrichten) weer hersteld.

Samen met u kijken wij ook naar welke factoren in uw dagelijks leven de triggerpoints in stand houden. Hierin kunnen wij u van advies voorzien en evt. oefeningen voor thuis meegeven.

Voor meer informatie over Triggerpoints en Myofasciale pijn, klik hierWat is MTT ?

Medische Trainings Therapie (MTT) is een therapievorm die gericht is op functieherstel van het bewegingsapparaat. Het is een specialisatie binnen de fysiotherapie en ontwikkeld in Scandinavië. Hierbij maakt men o.a. gebruik van (fitness-, cardio-) apparatuur en losse gewichten. Hiermee kan zeer specifiek en aandoening-gericht getraind worden. De apparaten zijn hierbij een middel om iets te bereiken en niet een doel op zich.

Het doel van MTT kan bijvoorbeeld zijn om de rug aan te sterken, meer spierkracht en stabiliteit te ontwikkelen. Bijv. na een hernia-operatie. Het is aangetoond dat MTT een duidelijk positief effect heeft op o.a. chronische rugklachten.

Om optimaal te kunnen functioneren in het dagelijks leven, is het belangrijk dat het lichaam de belasting zonder beperkingen aankan.
De balans tussen belasting (dat wat je doet) en belastbaarheid (dat wat je kan),
moet in evenwicht zijn om klachten te voorkomen.
Is uw belastbaarheid te laag, bijv. door een operatie of een periode van ziekte, dan is MTT een goede therapievorm om aan te sterken en weer in balans te komen.
Het kweekt op deze manier ook uw eigen bewustwordings- en verantwoordelijkheidsgevoel.

De eerste afspraak bij de fysiotherapeut bestaat uit een inventarisatie van uw klachten.
Er volgt een lichamelijk onderzoek en op basis van alle informatie wordt een behandelplan opgesteld. Deze is persoonlijk en specifiek gericht op uw klachten en wat u wilt bereiken.
Het medische trainingsschema wordt eerst individueel en onder persoonlijke begeleiding uitgevoerd. Later in de therapie kan de training in een groepsbehandeling worden voortgezet.

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al geruime tijd Diabetes en COPD groepen.

Een groot voordeel van deze groepstrainingen is het lotgenotencontact. Op deze manier kan men elkaar ondersteunen en stimuleren.

Het trainingsschema zelf bestaat meestal uit oefeningen voor kracht- en uithoudingsvermogen. Hierbij kan men gebruik maken van loopbanden, fietsergometers, cross-trainers, fitness apparatuur, dumbells, etc.
Verder komen er ook oefeningen aan bod, waarbij coördinatie en stabilisatie wordt getraind. Voor een optimaal rendement van het schema is het noodzakelijk om minimaal 2 x in de week te trainen. Dit evt. ondersteund met een HOS (Huis-Oefen-Schema)
Alleen zo kan uw belastbaarheid verhoogd worden en draagt het bij aan uw herstel.


Neem contact op


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.