Wat is sportfysiotherapie ?

Sportfysiotherapie heeft met alle facetten van het sporten en bewegen te maken.
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen en revalideren van sportblessures. Maar dat niet alleen. Hij is ook gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die aan sportbeoefeningen willen gaan doen, wat is goed ?, welk programma moet ik gaan volgen ?, hoe pak ik dit aan ?. Allemaal vragen waar de sportfysiotherapeut u een antwoord op kan geven.

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, gericht op uw mogelijkheden.  Zo nodig overlegt hij met uw trainer/begeleider over een aangepast trainingsschema. U zult merken dat u een stuk makkelijker praat met een fysiotherapeut die u als sporter benadert. De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting en behandeling van sportblessures. Hij weet hoe het lichaam reageert tijdens het sporten.
Hij herkent het ontstaansmechanisme waardoor blessures ontstaan. Hij begrijpt ook waarom sport belangrijk voor u en uw vereniging is. Op welk niveau dan ook.
Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt.
Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent.
Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan.Sportfysiotherapie kan ingezet worden voor verschillende doelgroepen:

 • Sporters op amateur of professioneel niveau.
 • Kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, mensen met o.a. Diabetes of
  COPD. Sport kan hierbij een onderdeel zijn van therapie. Het helpt uw conditie te
  onderhouden en evt. uit te breiden, waardoor uw belastbaarheid omhoog gaat.
 • Mensen die aan sport willen gaan doen, maar niet goed weten hoe ze dit aan moeten
  pakken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur.
Ook kunnen braces, tape, mobiliserende technieken, diverse ondersteunende behandelapparatuur en sportspecifieke veldtrainingen een onderdeel van de behandeling en het behandeltraject zijn.
Hij kan u verder o.a. van advies voorzien over materiaal, kleding en schoeisel.
Uw sportfysiotherapeut beschikt over een netwerk met veel sportspecifieke kennis.
Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding
Allround Sportfysiotherapie heeft gedaan.Deze wordt geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool van Utrecht.


Uw handen zijn een uniek onderdeel van uw lichaam. Ze verdienen een gespecialiseerde behandeling. Wat kan handtherapie voor u doen?

De hand is misschien wel het mooiste gereedschap dat we bezitten. We kunnen er met grote precisie de allerfijnste taken mee uitvoeren zoals het bespelen van een instrument, maar ook kracht zetten om iets stevig vast te pakken. Elke dag hebben we onze handen nodig om te werken, onszelf en elkaar te verzorgen, te sporten en lief te hebben. We gebruiken onze handen om te communiceren en door te voelen geven onze vingertoppen belangrijke informatie door over de wereld om ons heen. Onze handen zijn een uniek onderdeel van onszelf.

Handen zitten zeer fijn en ingewikkeld in elkaar. Alle onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarmee is de hand ook heel erg kwetsbaar. Bij een letsel of aandoening kan het gebruik van de hand al snel verstoord raken. Wanneer u uw hand niet meer volledig kunt gebruiken, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Handelingen die voorheen als vanzelfsprekend verliepen kunnen dan de grootste aandacht vereisen. Met handtherapie kunt u deze problemen laten behandelen.

De adviezen en/of behandelingen van uw handtherapeut kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn, maar vanzelfsprekend altijd gericht op uw specifieke probleem. U kunt denken aan:

✤ Deskundige analyse van uw beperkte handfunctie

✤ Wondverzorging, oedeembehandeling

✤ Herstel van de kracht en beweeglijkheid

✤ Aanmeten, maken en/of aanpassen van een (tijdelijke) spalk

✤ Advisering en verstrekking van hulpmiddelen

✤ Ergonomische adviezen

✤ Advies en begeleiding bij arbeidsreïntegratie

Uw handtherapeut adviseert, behandelt en begeleidt. Dit kan eenmalig zijn, maar u kunt ook gedurende een langere periode therapie krijgen. Het doel is om personen met een letsel of aandoening van de hand, pols en/of arm weer zo goed mogelijk te laten functioneren.

 Op deze pagina vindt u adresgegevens en handige links naar huisartsen in en rondom Appingedam.
Gezondheidscentrum Overdiep Huisartsenpraktijk Woldendorp
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
A.E. Gorterweg 58
9946 PD Woldendorp
Telefoon: 0596-601616
Spoed: 0596-601997
Mw. Gelling- Frankes
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622163
Dhr. Wijpkema
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-624592
Mevr Dr S Patandin
Uiteinderweg 7/A
9905 RG Holwierde
0596-623635
Dhr. A B Nieuwenhuis 
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622544
Dhr. R A Riemersma 
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622183
Dhr. B.W.G.J Arntzen
Gezondheidscentrum Overdiep
Stadshaven 23
9902 DA Appingedam
0596-622215


Wat is F.O.I.® ?

F.O.I.® staat voor Functionele Osteopathie en Integratie®

Bijna alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie Appingedam hebben deze cursus al gedaan of gaan hem nog volgen. De behandelresultaten zijn verbluffend en de naam F.O.I.®is nu al een begrip aan het worden binnen de fysio-/manuele therapie.
Graag brengen wij u van deze relatief nieuwe behandelmethode op de hoogte.De Functionele Osteopathie en Integratie® is een geheel nieuw holistisch behandelconcept binnen de fysio-/manuele therapie. De F.O.I.® gaat er van uit, dat alle gewrichten in het menselijk lichaam met elkaar in verbinding staan. Als één gewricht niet optimaal functioneert, is dit van invloed op alle andere gewrichten van het lichaam.
Het gaat er ook van uit dat het menselijk lichaam in zijn totaliteit reageert op het ontstaan van een probleem binnen het bewegingsapparaat. Het lichaam moet het probleem op andere niveaus compenseren. De praktijkervaring van meer dan 120.000 behandelingen laat zien, dat deze compensaties zich over het gehele lichaam verspreiden, maar wel altijd volgens een vastgelegd patroon. Daarom zijn deze compensatiemechanismen altijd makkelijk te herkennen. Als het lichaam de storingen niet meer kan compenseren, zullen zich ergens anders in het lichaam klachten ontwikkelen.

De oorzaak van de pijn is vaak dan ergens anders te zoeken dan in de pijnlocatie!.

U doet het licht ook niet bij de lamp aan, maar met een schakelaar!

Waar zit nu deze schakelaar ?
De schakelaar om de pijn uit te schakelen, is nooit in de regio waar de pijn zich bevindt.
Soms is hij zelfs ver weg van de pijnregio:

 • Een tennisarm kan b.v. ontstaan als één van de beide knieën niet goed functioneert.
 • Hoofdpijn ontstaat heel vaak wanneer het bekken een verkeerde stand heeft.

In heel veel gevallen hebben we met meerdere schakelaars te maken.
Deze staan echter ook weer met elkaar in verbinding, altijd volgens een bepaald systeem.  Dit systeem is datgene wat we in de F.O.I® gaan onderzoeken en behandelen.

De fysiotherapeut gaat samen met u op zoek naar de schakelaar om uw pijn uit te schakelen.

Het onderzoek:

Uw therapeut stelt u eerst enkele vragen. Hiermee krijgt hij meestal al een goed beeld over welke systemen bij u niet goed functioneren. Met het aansluitende onderzoek vindt hij de schakelaars die met elkaar in verbinding staan.

De behandeling:
In eerste instantie zal uw therapeut met de behandeling van de wervelkolom beginnen.
De wervelkolom is altijd de centrale as in het lichaam waar alles om draait.
Daarom moet deze altijd als eerste worden behandeld.
De behandelingen bestaan uit zachte en veilige mobiliserende technieken.

U moet zich er niet over verbazen, dat uw therapeut niet het pijngebied als eerste behandelt.

Dat is dan ook de reden, waarom u na de eerste behandeling misschien nog geen verbetering merkt. Pas als de wervelkolom eerst weer goed functioneert, zal uw therapeut het pijnlijke gebied meer gaan ‘benaderen’.

Het pijnlijke gewricht is in principe altijd de laatste schakel in de keten.

Voordelen van de F.O.I.®
 • Snel en effectief onderzoek.
 • Samenhangen zijn gemakkelijk te herkennen en te behandelen.
 • De technieken werken zeer snel en effectief.
 • De technieken zijn zacht en veilig.
 • Er bestaan voor deze therapie géén contra-indicaties.
 • De behandelingsprognose is eenvoudig op te stellen.
 • Goede behandelingsresultaten zijn snel te bereiken.

Voor nog meer info verwijzen wij u graag naar de website van F.O.I.®Wat is COPD /Astma ?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en Astma

COPD staat eigenlijk voor een chronische obstructie van de luchtwegen.
Het  is een verzamelnaam voor twee luchtwegaandoeningen.

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

1. Chronische bronchitis

Bronchitis is een aandoening (ontsteking) van het slijmvlies in de luchtwegen. Mensen met bronchitis hoesten veel en geven daarbij slijm op. Sommige patiënten hebben naast deze klachten ook last van kortademigheid of een piepende ademhaling. Bronchitis wordt chronisch als de klachten langer dan drie maanden gedurende een jaar aanwezig zijn.

2. Longemfyseem

Bij emfyseem zijn de longen minder rekbaar geworden. Daardoor is iemand met emfyseem voortdurend kortademig en bij geringe inspanning kan hij al benauwd worden. Het stevige bindweefsel van de longblaasjes wordt door een bepaald enzym afgebroken en de longblaasjes worden slappe zakjes. Bij hard hoesten is het mogelijk dat de longen dichtklappen omdat ze alle stevigheid hebben verloren. Het is belangrijk dat emfyseem patiënten leren huffen in plaats van hoesten. Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van longemfyseem en chronische bronchitis.

Astma

Mensen met astma hebben last van aanvallen van benauwdheid. Een aanval kan kort maar ook lang aanhouden. In de periode tussen de aanvallen heeft een astmapatiënt meestal geen last. Astma gaat vaak samen met Chronische bronchitis. Bij een aanval trekken de spiertjes van de luchtwegen samen en vernauwen zo de luchtpijp. Dit geeft een zeer benauwd gevoel.

 

Deze 3 ziektebeelden kunnen geïsoleerd of gecombineerd voorkomen.
Ze hebben enkele gemeenschappelijke uitingsvormen. Eén daarvan is belemmering van de expiratie (uitademing) tengevolge van de obstructie. Een ander belangrijk gemeenschappelijk kenmerk is irritatie van de luchtwegen veroorzaakt door bijvoorbeeld: vochtige lucht, koude, stof, rook of specifieke prikkels die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Oorzaken

Geschat wordt dat bij 75% van patiënten die lijden aan COPD, de klachten worden veroorzaakt door roken. De binnenkant van de luchtwegen is bekleed met slijmvlies dat slijm aanmaakt. Tabaksrook veroorzaakt een ontsteking waarbij het slijmvlies opzwelt en meer slijm aanmaakt. Roken heeft daarnaast ook een negatief effect op het beloop van COPD en kan de klachten verergeren. Ook (beroepsmatige) langdurige blootstelling aan risicostoffen, luchtverontreiniging, genetische factoren en luchtweginfectie kunnen bijdragen aan het ontstaan van de klachten.
Doordat steeds meer mensen zijn gaan roken, neemt het aantal mensen met COPD sterk toe. Meer mannen dan vrouwen hebben COPD, maar omdat vrouwen de afgelopen 20 jaar steeds meer zijn gaan roken, neemt nu ook het aantal vrouwen met COPD sterk toe.

Licht, matig en ernstig COPD

COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 80% licht of matig COPD; de anderen hebben ernstig of zeer ernstig COPD. De ernst van COPD wordt bepaald door de mate van beperking van de longfunctie (de FEV1, de hoeveelheid liters aan lucht dat in één seconde uitgeademd kan worden). Een indeling die wereldwijd veel gebruikt wordt is de GOLD indeling. De GOLD indeling vergelijkt de uitslag van een blaastest met het ademvolume van een gezond persoon van dezelfde leeftijd (het verwachte ademvolume).  De indeling wordt t.a.v. patiënten meestal in stadia aangegeven, van I (licht COPD) t/m IV (zeer ernstig COPD).

De GOLD indeling:

Geen COPD: de FEV1-waarde is 100% van de verwachte waarde.
Licht COPD: de FEV1-waarde is 80 tot 100% van de verwachte waarde.
Matig COPD: de FEV1-waarde is 50 tot 80% van de verwachte waarde.
Ernstig COPD: de FEV1-waarde is 30 tot 50% van de verwachte waarde.
Zeer ernstig COPD: de FEV1-waarde is 30% of minder van de verwachte waarde.

COPD is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte niet te genezen is en langzaam aan steeds erger wordt. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderde inspanningstolerantie. De conditie van de patiënt gaat achteruit en de verhouding tussen Belasting en Belastbaarheid gaat achteruit.

Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen vermijden. Hierdoor verslechtert de conditie nog verder.
Onderzoek heeft aangetoond dat vooral spierzwakte, zowel van de ademhalingsspieren als van de perifere skeletspieren, in belangrijke mate bijdraagt aan beperkingen en handicaps van COPD-patiënten.

Fysiotherapie en COPD

Tijdens het eerste gesprek probeert de fysiotherapeut een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van het gezondheidsprobleem, de verwachtingen en uw belangrijkste hulpvraag. Ook bekijkt hij samen met u welke hinder u hiervan ondervindt in het dagelijkse leven.
Nadat hij over deze zaken duidelijkheid heeft verkregen zal hij, in overleg met u, behandeldoelen opstellen en wordt een behandelplan geformuleerd.

De fysiotherapeut richt zich op de volgende punten:

 1. Luchtwegobstructie verminderen.
  Deze wordt verminderd door het aanleren van huff en hoest technieken die het
  slijm efficiënter en effectiever omhoog brengen.
 1. Disfunctioneren van het adembewegingsapparaat.
  Door de verandering in de luchtwegen is de manier van ademhalen nood
  gedwongen veranderd. Bij de meeste COPD patiënten is het niet meer mogelijk op
  de normale manier te ademen. Het is van groot belang de patiënt goed te leren
  ademhalen in deze nieuwe situatie. Hiervoor zijn een aantal technieken.
 1. Verminderde fysieke belastbaarheid.
  De fysieke belastbaarheid moet op pijl worden gehouden om verdere
  achteruitgang te vertragen. Dit wordt gedaan door middel van conditie en kracht
  training. Zo wordt het uithoudingsvermogen verbeterd.

 

Fysiotherapie Appingedam werkt samen met de longartsen en de longverpleegkundigen van het Delfzicht Ziekenhuis.

Fysiotherapie Appingedam zit in het nazorg netwerk van het Revalidatie Centrum Beatrixoord / UMCG

Voor meer specifieke info over COPD, longziekten en longgeneeskunde m.n. in Noord-Oost Groningen, verwijzen wij u graag door naar www.lmng.nl

Voor meer info over COPD en Astma klik op AstmafondsWat is Hartfalen ?

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

Bij hartfalen is de pompwerking van het hart niet optimaal. Daardoor wordt onvoldoende bloed door het lichaam gepompt en krijgen sommige delen van het lichaam af en toe te weinig bloed en dus te weinig zuurstof.

Door de verminderde pompwerking stroomt het bloed niet goed terug naar het hart. Hierdoor is de bloedsomloop verzwakt en kan zich vocht ophopen. Dit gebeurt het eerst op plaatsen die verder van het hart gelegen zijn zoals de voeten en de enkels .
Als gevolg van de verminderde pompwerking van het hart is men eerder moe en sneller kortademig.

Oorzaken

De oorzaken van het hartfalen kunnen zijn:

 1. Door aderverkalking van de kransslagaderen krijgt het hart zelf te weinig zuurstof en kan minder goed functioneren. Dit kan bij inspanning een drukkend gevoel op de borst geven (angina pectoris).
 2. Door een hartinfarct kan het hart niet genoeg pompkracht meer genereren om het
  bloed rond te pompen. Het infarct heeft het hartspierweefsel beschadigd.
 3. Het komt ook voor dat een (aangeboren) afwijking van de hartkleppen er voor zorgt
  dat het bloed niet alleen de aorta in wordt gepompt, maar ook weer terug de
  hartkamer in.
 4. Door hartritmestoornissen.
 5. De slagaderen kunnen deels verstopt zijn en de aderen kunnen verhard zijn door een te hoog cholesterol gehalte. Dit zorgt er voor dat de bloeddruk stijgt. Als deze te hoog wordt dan is het hart niet meer in staat het bloed met de juiste snelheid rond te pompen.
 6. Door een ongezonde manier van leven, zoals roken, weinig bewegen, verkeerde
  voeding en veel stress.

Fysiotherapie en hartfalen

Fysiotherapie Appingedam gaat samen met u kijken naar uw levensstijl, waarbij ons specialisme het bewegen is.
Als gevolg van het minder goed werken van het hart bent u waarschijnlijk eerder moe en sneller kortademig. Wellicht bent u bang om te bewegen, wordt uw conditie steeds slechter en/of hebt u snel verzuurde benen, waardoor een stukje fietsen of de trap op lopen een enorme opgave is.
Bij het eerste intakegesprek proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gezondheidsprobleem, de verwachtingen en uw hulpvraag.

De meest voorkomende behandeldoelen die dan worden opgesteld zijn:

* Het verbeteren van het inspanningsvermogen (de conditie).
* Belastingsgrenzen leren (her-)kennen en aanvaarden.
* De angst voor inspanning reduceren. Bewegen mag.
* Het verbeteren van de kracht en het uithoudingsvermogen van uw spieren.

Gedurende de behandeling houden we u en de vorderingen goed in de gaten.
U krijgt een beweeg-/trainingsprogramma die specifiek op uw belastingsniveau en wensen is samengesteld. Er is ook hartfrequentiecontrole middels hartslagmeters en banden die wij gebruiken. We geven verder (leef-)adviezen hoe u zelf kunt zorgen de behaalde trainingseffecten te behouden.

Voor verdere informatie over hart en hartfalen verwijzen wij graag door naar de website van de Nederlandse Hartstichting. Klik op de afbeelding:Deze pagina is mede tot stand gekomen met de
Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg van het Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht.Fysiotherapie Appingedam werkt nauw samen met de verpleegkundig specialist.
In een multidisciplinaire aanpak zorgen wij ervoor, dat het instellen en het gebruik van de juiste medicatie, het eetpatroon en het bewegingspatroon zo goed mogelijk begeleid wordt.
Op deze pagina ziet u eerst wat diabetes inhoudt.Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie , klik dan hier 

Wat is Diabetes Mellitus ?

Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie is verstoord.

Er bestaan 2 hoofdvarianten, namelijk: Diabetes type 1 en type 2.

Veel mensen kennen Diabetes type 2 onder de naam ‘suikerziekte.’
Bij mensen met diabetes is teveel suiker in het bloed aanwezig. Dit suiker wordt ook wel bloedsuiker of glucose genoemd. Glucose is de belangrijkste brandstof voor het lichaam. Met diabetes type 2 maakt Het lichaam niet genoeg insuline aan. Insuline zorgt ervoor dat glucose in de lichaamscellen kan komen. De insuline die wel wordt aangemaakt werkt echter niet goed.
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, wat betekent dat het afweersysteem van het eigen lichaam het probleem heeft veroorzaakt. Normaal ruimt het afweersysteem alleen schadelijke indringers op in het lichaam. Bij type 1 heeft het afweersysteem per ongeluk de cellen die insuline maken ( eilandjes van ‘Langerhans’ ) aangevallen. Bij type 1 zijn deze cellen zo beschadigd dat ze geen insuline meer maken. Mensen met type 1 moeten zichzelf insuline inspuiten, meestal een paar keer per dag. Vroeger heette het ‘jeugddiabetes’, maar nu is bekend dat het op alle leeftijden nog voor kan komen.
Type 1 erft multifactoriëel over, wat betekent dat zowel erfelijke aanleg als omgevingsfactoren  ( o.a. voeding, roken, alcohol, medicijnen ) een rol spelen bij het ontstaan hiervan. De rol van erfelijkheid is minder van toepassing bij type 1 dan bij type 2 diabetes.

Type 2 diabetes is een chronische progressieve stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie ontregeld is door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline.

Overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging spelen, naast genetische aanleg, een belangrijke rol in het tekortschieten van de insulineproductie en het ontstaan hiervan.

Uit bovenstaande mag blijken dat de mens met diabetes type 2 zelf invloed kan uitoefenen op zijn diabetes en daarmee mogelijk complicaties kan voorkomen en/of uitstellen. Dit kan door gezond te leven, te eten en te goed te bewegen.

Voor mensen die gedurende lange tijd onvoldoende beweging hebben gehad is er de mogelijkheid, dit onder begeleiding van een fysiotherapeut op te gaan starten.

Zij zullen goed in kaart brengen wat u wel en niet kunt, rekening houdend met evt. andere aandoeningen en/of complicaties.

Door goed en verantwoord te bewegen kunt de volgende zaken op een positieve manier beïnvloeden: gewicht, glucosewaarden, bloeddruk, vetten in het bloed, hart en longfunctie, conditie, bloedcirculatie, gevoeligheid van insuline, spijsvertering, spierwerking, uithoudingsvermogen, coördinatievermogen, sociale contacten etc.

Fysiotherapie Appingedam biedt u de mogelijkheid om verantwoord te gaan bewegen.

 

Complicaties:

Diabetes is een serieus probleem voor het hele lichaam. De ziekte kent veel complicaties zoals problemen aan ogen, voeten , nieraandoeningen. De kans op hart –en vaat ziekten is wel 2 tot 4 keer zo groot. Iemand met diabetes leeft gemiddeld tien jaar korter. Een gezonde leefstijl en een goede behandeling verminderden de kans op deze complicaties aanzienlijk.

Effect van bewegen:

Door het verhogen van lichamelijke activiteit worden de cellen in het lichaam gevoeliger voor insuline waardoor er uiteindelijk minder insuline nodig zal zijn.
Uiteindelijk zal de regulatie ( het op peil houden) van de bloedglucosewaarden ook beter worden.

Naast de eerder genoemde positieve effecten van bewegen, zorgt het beweegprogramma er ook voor dat de bloeddruk en cholesterolwaarden verlaagd worden, waardoor u zich fitter voelt !

Zoals al eerder vermeld hebben mensen met DM vaak te maken met overgewicht.
Door het bewegen en trainen krijgt u meer spiermassa wat een lichte stijging van het gewicht kan veroorzaken. Maar doordat u meer spiermassa krijgt verhoogt u ook de stofwisseling, waardoor uiteindelijk het gewicht, vetpercentage en buikomvang af zullen nemen.

Fysiotherapie en diabetes

Fysiotherapie Appingedam werkt in principe met de 3 protocollen van BAG.
Na de intake wordt bekeken in welk protocol u het beste past.

1. BAG Coach:

Dit programma duurt 12 weken en heeft als doel het stimuleren van lichamelijke activiteit en het coachen van de patiënt. Hierdoor leert u zelf beter met DM en het bewegen om te gaan.

2. BAG Training:

Dit programma duurt 16 weken, waarbij er in eerste instantie 2x per week en later 1x per week 60 minuten getraind wordt. Het doel is hierbij het opheffen van een eventuele bewegingsachterstand, afname/stabilisatie van het vetpercentage en verbeteren van de algehele fysieke conditie. Verder is het doel om functionele doelen voor het dagelijks leven te bereiken.

3. BAG Zorg:

Dit programma duurt 24 weken, naast de doelen die bij het BAG trainingsprotocol genoemd worden, wordt hier rekening gehouden met de complexere problematiek van patiënten. Bijv. patiënten die in het verleden te maken hebben gehad met hart en of- vaatlijden / nieraandoeningen. Ook wordt het inzicht in het ziekteverloop aangepakt.

Afhankelijk van het protocol, bestaat het oefenprogramma uit cardio- en krachtoefeningen. Dit gebeurt in kleine groepen, zodat de persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft. In de groepen is het lotgenotencontact een prettige bijkomstigheid.
Op deze manier kan men elkaar ondersteunen en stimuleren.

 

Andere aandoeningen:

Het kan zijn dat u naast Diabetes ook nog andere aandoeningen heeft, b.v. hartfalen, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten of reumatische aandoeningen.
Hier wordt rekening mee gehouden, het oefenprogramma wordt precies voor u op maat gemaakt.

Voor nadere informatie over diabetes klik hier of hierFysiotherapie bij bekkenklachten

Op deze pagina bespreken wij zwangerschaps- en bekkenbodemklachten.

Fysiotherapie bij zwangerschap:

Veel vrouwen hebben tijdens en/of na de zwangerschap bekkenklachten.
Deze klachten manifesteren zich rondom het bekken maar kunnen ook klachten
geven in de lage rug, tussen de schouderbladen en in de benen.
De klachten zijn vaak erg wisselend.

Bekken achterzijde Bekken bovenzijde

In de ochtend voelt de vrouw zich vaak goed, echter in de loop van de dag ontstaan
de klachten. Dit gebeurt de ene dag wel en de andere dag niet. Het is niet altijd duidelijk wat de klachten opwekt.
Lang lopen, fietsen, zitten, huishoudelijk werk, draaien in bed, al deze houdingen en bewegingen kunnen pijnklachten geven. Al met al nogal verwarrend omdat het niet altijd even duidelijk is; al gauw wordt gedacht dat het bij de zwangerschap hoort!

Oorzaak:

Tijdens de zwangerschap zijn er hormonale veranderingen die er voor zorgen dat het geboortekanaal voor de bevalling wat ruimer wordt gemaakt.
Vanaf het begin van de zwangerschap ontstaan hierdoor lossere en slappere gewrichtsbanden. Hierdoor kan het bekken met zijn heiligbeen-gewrichten uit balans raken. Dit verstoord de bewegingen in het hele lichaam en kan gepaard gaan met pijnklachten.

Na de zwangerschap:

Klachten van het bekken gaan na de bevalling meestal over, echter het bekken is dan nog niet gelijk hersteld. Nieuwe klachten kunnen vrij gemakkelijk weer ontstaan als je je kraamtijd niet serieus neemt.

Al zijn de zwangerschapshormonen verdwenen, het duurt vaak een tijd voordat de verbindingen tussen de bekkenbeenderen weer hun oude stevigheid terug hebben.
Ze hebben negen maanden de tijd gehad om meer rekbaar te worden, dus is het niet zo gek wanneer ze langere tijd nodig hebben om weer stevig te worden.
( 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwangeren).
Bovendien is er nu een nieuwe belasting bijgekomen: het optillen en dragen van het kind. Dit betekent dat alle adviezen die in de zwangerschap van kracht waren, ook nog na de bevalling gelden. Ook hier moet je schipperen tussen enerzijds, te veel rust met spierverslapping als gevolg, en anderzijds te veel activiteit met toename van pijn tot gevolg.

Vermijd in de kraamtijd het nemen van grote stappen (in en uit het bad stappen), trappen lopen en op één been staan (bij aan- en uitkleden).
Wel is het zinvol om vanaf de tweede dag minstens eenmaal per dag een klein stukje te gaan wandelen en even in een stoel te gaan zitten. Liggend voeden van de baby voorkomt onnodige inspanning.

 

Naarmate de pijnklachten verminderen kan je de activiteiten geleidelijk aan uitbreiden.
Het is de bedoeling dat de klachten langzaam minder worden. In ieder geval mag je verwachten dat het elke maand weer een stukje beter gaat.

Fysiotherapie Appingedam kan je hierbij helpen, door je van gedegen advies te voorzien en een op maat gemaakt oefenprogramma aan te bieden.

Over het algemeen geldt dat klachten van het bekken in een volgende zwangerschap weer terug kunnen keren. Soms beginnen zij eerder of zijn zij heviger. Daar staat tegenover dat vrouwen dan vaak beter weten hoe zij met de klachten moeten omgaan en sneller maatregelen kunnen nemen.
Het is verstandig met een volgende zwangerschap te wachten tot je zoveel mogelijk hersteld bent, dat wil zeggen: tot de pijnklachten verminderd zijn en je spieren voldoende verstevigd zijn door oefeningen.
Om klachten te voorkomen zou het handig zijn om te wachten met een volgende zwangerschap tot het jongste kind kan lopen en niet meer hoeft te worden getild.

 

Behandeling:

De fysiotherapeut leert je hoe je de balans weer kunt herstellen en geeft je aanwijzingen  hoe je anders kunt bewegen waardoor de balansverstoringen minder zullen optreden.
Voor de bevalling is de behandeling er vooral op gericht om toch een zo fijn mogelijke zwangerschap te hebben. Na de bevalling richten we ons meer op het opbouwen van alle activiteiten op de manier waarop je gewend was.
Pijnklachten rond de zwangerschap zijn akelig. In een periode waarin er veel gebeurd in je leven wil je van je zwangerschap kunnen genieten. Loop er daarom niet mee door omdat je denkt dat het er bij hoort.

Met relatief simpele oefeningen is veel resultaat te behalen!.

Wij werken samen met de Verloskundigepraktijk Artemis te Delfzijl.

Voor meer info klik op onderstaande links

www.bekkentherapie.nl en/of www.rosttherapy.com/

 

Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten

Bekkenbodemklachten kunnen o.a. zijn: incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn.   Vaak begint het met een klein ‘geheimpje’. Zomaar ongewild een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet goed op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen raken. Het zijn geen leuke gespreksonderwerpen voor aan de koffietafel. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect en het zelfvertrouwen nemen af, de sociale kontakten lijden eronder. Kortom, velen zien de kwaliteit van hun leven verminderen.

Eén ding is echter zeker: schaamte is in deze een slechte raadgever.

Want in veel gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren en dáár is iets aan te doen !.
Fysiotherapeuten, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, kunnen met eenvoudige middelen en adviezen uw klachten verminderen of verhelpen. In dit proces speelt u zelf een actieve rol. Fysiotherapie Appingedam kan u hierbij helpen.

 

De bekkenbodem

De bekkenbodem heeft drie functies: helpen sluiten en openen van de anus en de urinebuis en dragen van de buikorganen. Stoornissen kunnen optreden wanneer de bekkenbodemspieren te zwak of juist te gespannen zijn. Of wanneer ze niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel mensen zijn zich hiervan niet bewust of voelen dit niet.

De klachten

Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen, iedereen kan problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld optreden na een bevalling, in de overgang, na meerdere blaasontstekingen of na een buik- of prostaatoperatie.

Bij kinderen is vaak sprake van een niet volledig geslaagd zindelijkheidsproces.
Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik, metandere ziekten of psychische factoren zoals verdriet, onderdrukte emoties, spanningen of een zware mentale belasting. Soms ook is de oorzaak onduidelijk.

 

 

Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

 • Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie)
 • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (overactieve blaas)
 • Ongewild verlies van ontlasting (faecale-incontinentie)
 • Het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
 • Klachten als gevolg van verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
 • Pijn bij gemeenschap
 • Chronische prostatitis.

De fysiotherapeutische behandeling
Fysiotherapeutische behandeling helpt veelal de functie van de bekkenbodem te verbeteren. Fysiotherapie heeft geen bijwerkingen. Bovendien geeft het een betere uitgangspositie   indien er een vervolgbehandeling, bijvoorbeeld operatie, noodzakelijk is.

 

Fysiotherapie Appingedam zal met u een behandelplan opstellen.
Daarin krijgt U informatie over de oorzaak en het gevolg van uw klacht.
Daarnaast krijgt u een persoonlijk advies over o.a. ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag, aangevuld met oefeningen.

Het doel kan bijvoorbeeld zijn dat u zich bewust wordt van het aan- en ontspannen van uw bekkenbodemspieren zodat u voelt wanneer u (onnodig) perst of juist de bekkenbodem  actief ondersteunt. De fysiotherapeut laat u hiervoor oefeningen doen.
Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze   goed te gebruiken en te trainen. Aandacht en begeleiding door een fysiotherapeut is daarom zinvol.

Door middel van oefeningen kunt u de bekkenbodemspieren versterken. Zo kunnen
ze beter de druk opvangen die bij bewegingen op de bekkenbodem ontstaan.
Ook het afsluitmechanisme van de blaas kan worden versterkt, zodat u minder
snel ongewild urine verliest. Als er een verzakking bestaat, kunnen
bekkenbodemoefeningen dit niet meer ongedaan maken, alhoewel de klachten van
een verzakking wel eens willen verminderen. Bij klachten van een te gespannen
bekkenbodem leert de fysiotherapeut u hoe u de bekkenbodemspieren kunt
ontspannen.

Voor meer informatie over bekkentherapie klik op:

www.spineandjoint.nlWat is reuma?

Wilt u gelijk door naar fysiotherapie / oefentherapie, klik dan hier

Reuma is niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor een heleboel verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat (meer dan honderd). Het gaat hierbij voornamelijk om aandoeningen van de gewrichten. De klachten bestaan meestal uit pijn, stijfheid, vermoeidheid, warmte en zwelling in ledematen zoals o.a. voeten en handen.

Geschat wordt dat deze aandoeningen bij ongeveer 15% van de bevolking eens in het leven voorkomt, eerder bij vrouwen dan bij mannen. Reuma kan zich in elk levensjaar openbaren. Volwassenen hebben een grotere kans dan kinderen. Voor alsnog zijn de meeste vormen van reuma niet te genezen, maar meestal wel te behandelen met medicatie of therapieën.

 

 

Reuma kan in drie categorieën worden ingedeeld:

Ontstekingsreuma:
Dit zijn vormen van reuma met als belangrijkste kenmerk ontstekingen aan de gewrichten. Reumatoïde arthritis, Bechterew, sclerodermie en ziekte van Sjogren zijn hier bekende voorbeelden van.

Arthrose:
Arthrose is de meest voorkomende vorm van reuma in Nederland. Hierbij worden de kraakbeenoppervlakten van de gewrichten aangetast, het kraakbeen kan zelfs helemaal verdwijnen. Artrose kan ontstaan na een botontsteking aan of in het gewricht.
Artrose vindt meestal plaats in de knieën, heupen en de lage wervels.
Klachten die kunnen optreden zijn: startstijfheid, functieverlies van het gewricht (evt. krakende geluiden), misvorming van het gewricht.

Wekedelenreuma:
Dit zijn vormen van reuma die zich kenmerken door klachten aan de weke delen van het bewegingsapparaat namelijk: spieren, pezen en banden.
Voorbeelden hiervan zijn fibromyalgie, tendinitis- en bursitisklachten.

 

Fybromyalgie is een van de meest voorkomende wekedelenreuma’s.
Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan fibromyalgie, een aandoening die gepaard gaat met chronische pijnen. Deze aandoening komt veel voor onder vrouwen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar.

 

Zij ervaren chronische pijn, stijfheid van de spieren, extreme vermoeidheid, gespannenheid en hoofdpijn die lijkt op migraine. Omdat er tot nu toe geen remedie was voor fibromyalgie, was de doelstelling van de behandeling erop gericht om de symptomen te verhelpen en te verlichten.

Fibromyalgie (FM) wordt meestal geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat een van de meest voorkomende symptomen bij FM-patiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. Omdat we echter steeds meer te weten zijn gekomen over deze aandoening, wordt deze tegenwoordig vaker geclassificeerd als een vorm van het disfunctioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen.

Voor meer specifieke info verwijzen wij graag naar deze website over fybromyalgie

Fysiotherapie en reuma 

Jarenlang kregen patiënten met reuma het advies om het rustig aan te doen.
Dit uit angst voor extra schade aan de gewrichten of een evt. toename van de ontstekingsactiviteit. Door de komst van nieuwe medicijnen is er in de behandeling van reuma veel veranderd. Juist in combinatie met oefentherapie zijn er goede resultaten. Door regelmatig te bewegen en oefeningen te doen worden gewrichten soepel gehouden, spieren sterker gemaakt en kan de conditie worden verbeterd. Zo kunnen beperkingen, als gevolg van een reumatische aandoening, voorkomen worden of zoveel mogelijk worden verminderd.

  

Fysiotherapie Appingedam kan u hierbij helpen, door u een specifiek en op maat gemaakt bewegingsprogramma aan te bieden. Er wordt rekening gehouden met uw belastingsniveau.

Na een eerste intakegesprek wordt door de fysiotherapeut samen met u een  behandelschema opgesteld op basis van uw wensen en mogelijkheden.

Reumapatiënten worden deskundig bij ons begeleid in het verbeteren van spierkracht, lenigheid, evenwicht, conditie en handelingen en vaardigheden uit het dagelijks leven.
Door de pijn, stijfheid en vermoeidheid bent u vaak minder actief en fit. Het is bewezen dat, mits op de juiste manier uitgevoerd, bewegen een positieve invloed heeft op reumatische aandoeningen. U voelt zich door het bewegen weer fitter en u heeft het idee dat u meer aan kunt. De pijn en stijfheid verdwijnen niet altijd volledig, maar u leert er anders mee omgaan. Hierdoor wordt ‘normaal’ functioneren weer makkelijker.

Voor meer informatie over reuma klik op reuma-stichting

 Wat is myofasciale pijn ?

Myofasciale pijn (MPS) is een algemene medische term om pijn te beschrijven die afkomstig is van spieren (‘Myo) en spiervliezen (‘’Fascia’), die om de spiervezels liggen.
Hieronder ziet u een plaatje met de schematische opbouw van een spier.Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel. Het kan echter ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor u als patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen eenduidige oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziekten’ aan het licht. Myofasciale pijn wordt niet vaak herkend en dus ook niet als zodanig behandeld.

Spieropbouw-400.jpg

Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door zogenaamde ‘triggerpoints’.
Deze triggerpoints bevinden zich vaak op een hele andere plaats in de spier dan waar de pijn gevoeld wordt. Iedere spier heeft echter wel een vast omschreven uitstralingsgebied, waar de myofasciale pijn zich manifesteert.

Fysiotherapie Appingedam heeft gespecialiseerde fysiotherapeuten in dienst, die deze pijnklachten bij u herkennen en de betreffende triggerpoint(s) kunnen opsporen.

Wat zijn triggerpoints?

Triggerpoints zijn kleine, voelbare verkrampingen/verhardingen in een spier, die zeer drukpijnlijk zijn. Een spier met een triggerpoint erin is ook zeer pijnlijk bij rekken.
Een triggerpoint bestaat uit kleine spiervezels, die vast en verkrampt in elkaar zitten, de zogenaamde ‘contractie-knopen’. Voedings- en afvalstoffen worden hierdoor moeilijker aan- en afgevoerd. Er is een verminderde circulatie.

Wanneer u in deze toestand de spier gebruikt, dan kan dat leiden tot uitputting en pijn, de spier raakt verzwakt. Andere spieren zullen de taak van de verzwakte spier
overnemen. Als dit lang duurt, raken ook deze spieren overbelast en zullen dan ook triggerpoints gaan ontwikkelen.
Druk op het triggerpoint geeft vaak de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn.

Letter A is een spiervezel in normale ruststand, niet uitgerekt of samengetrokken (contractie).

Letter B is een verkramping in een spiervezel. Deze verkramping is constant samengetrokken. Dit is kenmerkend voor een triggerpoint. De opgebolde verschijning van de spierknoop laat zien hoe dat deel van de spiervezel is samengetrokken en korter en dikker is geworden.

Letter C is het deel van de spiervezel dat zich uitstrekt van de spierknoop tot aan de aanhechting van de spier aan de bovenarm. Let op de grotere afstand tussen de kleine onderdeeltjes van de vezel. Dit geeft aan hoe de spiervezel wordt uitgestrekt door de spanning binnen in de spierknoop. Deze overstrekte onderdeeltjes veroorzaken het strakke en verkorte gevoel van de spier.

Wat zijn de verschijnselen ?

Verschijnselen die door triggerpoints kunnen worden veroorzaakt zijn:

 • Myofasciale pijn gelokaliseerd in een bepaald gebied die kenmerkend is voor de spier. Triggerponts in de nekspieren kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn veroorzaken.
  Ook tintelingen of een doof gevoel kunnen in dit gebied optreden.

Zie onderstaande afbeelding. De kruisjes geven de triggerpoints aan, rood is het pijnlijke gebied.

Andere verschijnselen kunnen zijn:

 • Spierverkortingen, dit veroorzaakt stijfheid en bewegingsbeperking in de gewrichten.
 • Krachtsafname van de spier.
 • Vegetatieve symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien, koude handen.
 • Coördinatiestoornissen, zoals een slechter wordend handschrift of moeite met het maken van precieze bewegingen.

Hoe ontstaan triggerpoints?

Triggerpoints kunnen op verschillende manieren ontstaan.

 • Door chronische overbelasting van de spier.
 • Een langdurige verkeerde werkhouding of verkeerde leefgewoontes zijn hier een voorbeeld van. RSI klachten.
 • Door acute overbelasting, zoals een verkeerde beweging (spit) of een ongeval.
 • Houdingsafwijkingen zoals een beenlengteverschil of een scoliose.
 • Na een periode van gipsimmobilisatie, bijvoorbeeld na een fractuur.
 • Te hard of verkeerd trainen, overtraind.
 • Door tekorten aan bepaalde voedingsstoffen en vitamines zoals foliumzuur, calcium, ijzer, magnesium, vitamine D, B1 en B12.
 • Verminderde schildklierfunctie of andere hormonale ontregelingen.

 

Vaak zijn de klachten geleidelijk aan ontstaan en later in pijn toegenomen.
Het is meestal een combinatie van factoren zoals overbelasting van een bepaalde spier in combinatie met stress, vermoeidheid, slechte voeding etc etc.

Wat is de behandeling ?

Fysiotherapie Appingedam brengt uw pijnklachten in kaart en gaat samen met u op zoek naar de spieren die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Daarbij wordt gekeken naar spierlengte, spierkracht en de aanwezigheid van triggerpoints.

De therapie is gericht op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints.
De strakke spierstrengen worden losgemaakt, waardoor de spierspanning afneemt. Hierdoor herstelt de normale spierstofwisseling zich en wordt de pijn minder.
Met rekkingsoefeningen wordt de lengte van de spier genormaliseerd.
Indien nodig wordt met bewegingsoefeningen en een specifiek oefenprogramma de volledige beweeglijkheid van de spier (en ook de gewrichten) weer hersteld.

Samen met u kijken wij ook naar welke factoren in uw dagelijks leven de triggerpoints in stand houden. Hierin kunnen wij u van advies voorzien en evt. oefeningen voor thuis meegeven.

Voor meer informatie over Triggerpoints en Myofasciale pijn, klik hier


Neem contact op

E-mail (voor opmerkingen over de website): info@fysiotherapieappingedam.nl

Website: www.fysiotherapieappingedam.nl


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.