Fysiotherapie Appingedam
Huisreglement  september 2017

 1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
 2. Gaarne de mobiele telefoon uit tijdens de behandeling of er moet dringende noodzaak zijn om de telefoon aan te houden.
 3. De oefenruimte alleen met schone (sport-)schoenen betreden.
 4. In de oefenzaal is het dragen van sport-, vrijetijdskleding aan te raden
 5. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.  Het gebruik van kauwgom wordt afgeraden.
 6. Omkleden in de kleedkamers en geen kleding en/ of  jassen in de oefenruimte. Er zijn kluisjes voor uw waardevolle spullen.
 7. Leg op de apparatuur een handdoek i.v.m. de hygiëne.
 8. Gebruik de fitnessapparatuur op die manier, waarvoor ze ontworpen zijn.
 9. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld.
 10. Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Bij het niet nakomen zal er €20,00 bij u in rekening worden gebracht.
 11. U heeft rechten als u zorg ontvangt. Zoals bv het recht op inzage in uw persoonlijke dossier. De praktijk handelt volgens de rechten en plichten van de WGBO. Voor meer informatie over rechten en plichten in de zorg zie:                                         www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht/rechten-in-de-zorg
 12. Bij nog herstellen van ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 13. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen   fysiotherapie door te nemen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 14. Fysiotherapie Appingedam BV is niet aansprakelijk voor, schade aan en/of vermissing  van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 15. Gezien het feit dat er in onze praktijk veel longpatiënten komen, vragen wij u om spaarzaam om te gaan met sterk geurende deodorants en parfums.
 16. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening  dan stellen wij dit zeer op prijs.
  U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

 Fysiotherapie Appingedam

Tarieven per 01-01-2021

Behandelingen:
Behandeling in de praktijk: € 32,50
Behandeling aan huis: € 45,00
Behandeling in instelling: € 40,00
D.T.F. tarieven:
Screening: € 10,50
Intake en onderzoek na screening: € 32,50
Medische Trainingstherapie
M.T.T. 10 x  voor: € 85,00

Nota voor niet op tijd afzeggen of vergeten van de afspraak                                                                               € 20,00 

 

Aanmelding:
Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt, wordt u zo snel mogelijk geplaatst bij één van onze fysiotherapeuten. U kunt uw voorkeur uitspreken voor een fysiotherapeut en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Tot nu toe is het ons nog gelukt om de wachttijd tot hooguit enkele dagen te beperken. We hopen dat in de toekomst zo te kunnen continueren. U kunt zich telefonisch aanmelden of zo bij ons langs komen.

Klik voor meer info over adres en telefoonnumers op de telefoonafbeelding.
Therapie:
Voor dat er met de behandeling gestart kan worden, zal er eerst een onderzoek plaats vinden. Door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek probeert de fysiotherapeut het probleem van de klacht te achterhalen. De fysiotherapeut stelt dan in samenwerking met u een behandelplan op. De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 30 minuten.

U kunt  zonder verwijzing bij ons terecht.

Wanneer u aan huis of in een instelling behandeld moet worden, heeft u wel een verwijzing nodig.

Afzeggen:
Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Afwezigheid van een therapeut:
 Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut zullen wij u tijdig bellen en een nieuwe afspraak met u maken.

Bij langdurige afwezigheid van een therapeut, bijvoorbeeld door ziekte, zorgen wij voor een vervangende behandelaar.

Bereikbaarheid van de praktijk:
Wij zijn geopend op:

Maandag: 8.00  tot 20.00 u

Dinsdag:  8.00 tot 21.00 u

Woensdag: 8.30 tot 19.30 u

Donderdag: 8.00 tot 21.00 u

Vrijdag: 8.00 tot 20.00 u

Indien u uw behandelende fysiotherapeut wilt spreken, kunt u het beste op de hele of halve uren bellen. Dit in verband met het wisselen van patiënten.

Eerste bezoek:
Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoeding voor fysiotherapie vanuit uw ziektekostenverzekering.

Graag zien wij dat u dan meeneemt:

*Uw verwijzing, indien u die heeft gekregen

* verzekeringspasje

*ID / rijbewijs

* handdoek/badlaken

Betaling en vergoeding:
Veelal worden de behandelingen rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar, vooropgesteld dat wij hier een contract mee hebben. U krijgt dan van ons geen rekening.

Let op !: de vergoeding is  afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om te weten hoeveel behandelingen er voor de fysiotherapie vergoed worden. Uw fysiotherapeut kan voor u checken waar u recht op heeft qua vergoedingen per jaar.

Indien u geen recht meer heeft op een vergoeding vanuit uw verzekering, krijgt u een nota thuisgestuurd.
Een lijst met tarieven hangt in de wachtkamer.

Bij een chronische indicatie, zoals bijvoorbeeld na een operatie, dient u de eerste 20 keer  uit uw aanvullende verzekering te halen  en/of u behandelingen (gedeeltelijk) zelf betalen.

Vanaf de 21e keer is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit kan dan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Uw behandeld fysiotherapeut kan u dit uitleggen.

 

Privacy:
Zonder toestemming van u wordt er geen informatie gegeven aan derden.
U hebt zelf ten alle tijde recht op inzage in uw eigen dossier.
Hygiëne:
Persoonlijke hygiëne wordt zeer op prijs gesteld. In verband met hygiëne wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen. Ook voor behandeling in de fitnessruimte wordt u verzocht een badlaken/handdoek mee te nemen.

Voor behoud van onze apparatuur en i.v.m. de hygiëne wordt u verzocht de fitnessruimte met schone/platte schoenen (bij voorkeur sportschoenen) te betreden.
Mocht u zich aan het eind van een behandeling willen opfrissen kunt u gebruik maken van onze douchegelegenheid.

Klachten en verbetermogelijkheid:
Er is een mogelijkheid tot het indienen van een klacht, dan wel een verbetermogelijkheid. Voor een klacht (over de behandeling of bejegening) kunt u terecht bij Monique van Manen of Eric Smidt.
Voor een verbetermogelijkheid kunt u gebruik maken van onze verbeterbus bij de herenkleedkamer


Fysiotherapie Appingedam is sinds 28 augustus 2015 te vinden aan de Wethouder Olthoflaan 2.

Daarvoor zijn we 10 jaar te vinden geweest aan de Burg. Klauckelaan 14a

Het gebouw  ligt tegenover de parkeerplaats van de Jumbo.

Hieronder volgt een korte foto-impressie:

De ingang De Wachtkamer
 Vijf ruim opgezette behandelkamers met in elke kamer aaneengeschakelde computers.
Deze zorgen een voor snelle verwerking van alle patiëntengegevens.
De gang                                                             De Behandelkamer
Het gebouw is van alle gemakken voorzien zoals: heren- en dameskleedkamers met douches, toilet en invalidentoilet, kluisjes voor waardevolle spullen etc.

 

Naast de bovengenoemde faciliteiten bevat het gebouw ook een grote oefenzaal van 160 m2. In deze ruime oefenzaal kunt u met behulp van de apparatuur, welke varieert van loopbanden, fietsergometers, crosstrainer, dumbells tot multi functional trainer.
U kunt hier volgens een op maat gemaakt revalidatieschema werken aan uw herstel.
Dit onder deskundige leiding van onze fysiotherapeuten.
De Oefenzaal


DTF staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Dit houdt in dat u géén verwijzing van de huisarts meer nodig heeft voor fysiotherapie.
U kunt nu rechtstreeks naar de fysiotherapeut voor advies / behandeling / begeleiding.
Deze regeling bestaat al sinds 1 januari 2006.
Binnen onze praktijk komen nog steeds mensen die niet van deze regeling afweten.

Middels onze website willen u nogmaals op deze mogelijkheid attenderen.

Het is natuurlijk aan u of u de huisarts alsnog wilt benaderen. De huisarts blijft  wel een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Hoe maakt u nu gebruik van DTF ?

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan zal deze eerst met u een zgn. ‘screening’ uitvoeren.  Dit houdt in dat hij samen met u, uw vraag goed in kaart zal brengen.
Op basis van deze screening bepaalt de fysiotherapeut of u in aanmerking komt voor behandeling. Is dat niet zo, dan kan hij u toch eerst doorverwijzen naar de huisarts.
U moet hierbij dan denken aan zaken die met uw gezondheid te maken hebben, waarover de fysiotherapeut niet bevoegd is om te oordelen en die een rol zouden kunnen spelen bij de fysiotherapeutische behandeling.

Mocht u wel in aanmerking komen voor behandeling dan werkt op u deze manier al snel aan uw herstel !

Voor meer informatie over DTF klik op onderstaande links:

DTF geluidsfragment 

DTF Infofolder (PDF formaat)

DTF Infofolder Engels (Worddocument)

DTF Infofolder Turks  (Worddocument)

www.defysiotherapeut.comBAG LOGO Logo Fysiotherapie Appingedam
BAG staat voor : Bureau voor Arbeid en Gezondheid

Gezondheid!
Dat wensen we onszelf en elkaar toe. Wie gezond leeft, zit lekker in zijn vel.
Wie gezond naar zijn werk gaat, presteert beter. Bewegen is de basis voor een goede gezondheid. Gezond leven, gezond werken en gezond sporten.

Daar staat BAG voor, een actieve aanpak waarbij de mens centraal staat.

Onze professionals: fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, en diverse andere zorgaanbieders staan voor u klaar. Voor particulieren en organisaties.                          Zorg op maat, dat is BAG !.

 

Gezond levenGezond sportenGezond werken

 

BAG is een netwerk van Arbo- en Zorgvestigingen. Het is opgericht op 1 januari 2002.
Dit netwerk van o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en andere zorgaanbieders bestrijkt nu nog voornamelijk Noord- en Oost-Nederland, maar breidt zich al snel uit
over de rest van Nederland.                                                                                       Voor een complete lijst van vestigingen klik hier

BAG biedt professionele begeleiding bij zowel cliënten in de eerstelijns gezondheidszorg,
als bij cliënten met fysieke en mentale problemen als gevolg van arbeidsomstandigheden
en/of persoonlijk functioneren. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is hierbij het motto.

BAG staat ook voor kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.
Door een groot aanbod van arbo- en zorgproducten, die onderscheidend, transparant en op maat gemaakt zijn, is BAG in staat om de beste zorg te leveren.

Aanbod:
De BAG-zorg vestiging, waaronder Fysiotherapie Appingedam, biedt activiteiten aan op het gebied van preventie, onderzoek en behandeling. Deze behandelingen kunnen zowel mono- (alleen fysiotherapie), als multidisciplinair (samen met psycholoog en/of diëtist ) gegeven worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Diabetes/COPD.

 De BAGformule bestaat uit 3 gedeeltes: Gezond leven, Gezond werken, Gezond sporten.

1. Gezond leven
Gezond leven. Dat wil ieder mens. De formule BAG Gezond leven® helpt hierbij. Deze formule is gericht op zelfmanagement van het individu. En altijd afgestemd op zijn levensfase en situatie. BAG biedt gezonde mensen zorgdiensten aan om gezond te blijven, terwijl de zorgdiensten voor mensen met klachten ze helpen om weer gezond te worden. Begeleiding en behandeling kan mono- of multidisciplinair plaatsvinden. Welke aanpak BAG ook kiest, het doel is altijd een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het zelfherstellend vermogen van de mens staat hierbij centraal.
De formule BAG Gezond leven® omvat drie typen dienstverlening:

* Preventie en gezondheidsbevordering

Hieronder vallen alle diensten die er op gericht het ontstaan van klachten te voorkomen en de gezondheid van de mens te bevorderen. Lees meer

* Onderzoek

Hieronder vallen alle diensten die gericht zijn op het zo nauwkeurig en breed mogelijk in kaart brengen van de problematiek en klachten, om zo en zo goed mogelijk advies te kunnen geven en effectief te kunnen behandelen. Lees meer

* Behandelingen

Onder de behandelingen vallen alle curatieve programma’s die gericht zijn op het herstel van de klacht en verbetering van het algemeen functioneren, gebaseerd op een brede diagnostiek. Lees meer

2. Gezond werken

Gezonde, fitte en inzetbare medewerkers, dat wil iedere organisatie. De diensten van BAG Gezond Werken helpen u of uw organisatie hierbij. Of het nu gaat om aanpassingen aan de werkomgeving, training om toekomstige gezondheidsklachten te voorkomen of het begeleiden van het re-integratietraject van u of uw werknemers.
Het programma BAG Gezond Werken© is gericht op preventie, verzuimbeperking en snelle re-integratie en omvat de volgende diensten:

*Preventie & Gezondheid

Hieronder vallen diverse voorlichtingsprogramma’s en trainingsprogramma’s gericht op aanpassingen in de werkomgeving of het verbeteren van de gezondheid van de medewerker en het voorkomen van klachten. Lees meer

*Onderzoek

Hieronder vallen diverse soorten onderzoek met als doel een gedegen advies te geven over welk traject het meest geschikt is voor de medewerker(s). Lees meer

*Interventies

Hieronder vallen diverse programma`s gericht op het behandelen van gezondheidsklachten en het begeleiden van het re-integratietraject. Lees meer

*Verzuimbegeleiding

Hieronder vallen diverse diensten op het gebied van verzuimpreventie, verzuimregie en   re-integratie van een zieke werknemer. Lees meer

3. Gezond sporten

Deze formule is nog in bewerking door BAG, binnenkort meer.

Voor meer informatie over BAG en haar producten zie BAGNEDWat is fysiotherapie?

Fysiotherapie richt zich op het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en maatschappelijke participatie. Hierbij richt de fysiotherapeut zich op de oorzaken van gezondheidsproblemen en de gevolgen van ziekten, aandoeningen en syndromen.
Ook speelt hij een belangrijke rol bij preventie van gezondheidsklachten.

Belangrijke doelgroepen voor fysiotherapie zijn chronisch zieken, ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan, mensen die een ongeval hebben meegemaakt, mensen met sportletsel, mensen met werkgerelateerde klachten en kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de klachten van de patiënt door het toepassen van o.a. oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding.

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook de gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct, COPD, Diabetes en verklevingen van de huid.

Fysiotherapie is in principe een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts.
Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Echter vanaf 2006 kan men nu ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Zie DTF.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten.
Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie en/of bewegingstherapie.
Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Vandaag de dag is ‘Medische Trainingstherapie’         al een vast begrip binnen de fysiotherapie geworden.
Met medische training/oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, verbeteren van de actieve stabiliteit, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algehele conditie. Dit kan ook in groepen gebeuren.
Het belangrijkste doel is bewustwording van uw klacht en wat u daar zelf aan kan doen.

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al geruime tijd COPD en Diabetes groepen.

Buiten de bovenstaande behandelingen maakt de fysiotherapeut ook gebruik van
apparatuur. De meest bekende zijn de ultra-geluid , stroomapparaten (o.a. interferentie, myo-feedback) en het echoapparaat.

  

Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten binnen onze praktijk.
De rug is een complex van wervels, tussenwervelschijven, banden, spieren en zenuwen, die in het dagelijkse leven constant wordt belast. Dit gebeurt vaak verkeerd, waardoor uiteindelijk klachten kunnen ontstaan.

 

Fysiotherapie Appingedam helpt u bij uw rugklachten. Enerzijds door de rug te behandelen en een specifiek oefenprogramma op te stellen en anderzijds door een stuk voorlichting, advies en begeleiding te geven middels rugscholing. Bij rugscholing leert u uw rug veilig te belasten, bijvoorbeeld door op een goede manier te leren bukken en tillen.

Rugklachten, hoe vaak komt het voor?

Volgens het RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben 2,4 miljoen volwassen Nederlanders chronische klachten in de onderrug die minstens drie maanden duren. Dat betekent dat 1 op elke 5 volwassen mensen weet wat het betekent om pijn in de onderrug te hebben.

Feiten en cijfers op een rijtje:

 • 60%-90% van de bevolking krijgt ooit lage-rugpijn
 • De eerste episode van rugpijn begint meestal bij mensen die tussen de 20 en 55
  jaar zijn
 • De duur van rugklachten wordt ingedeeld in de volgende fasen:
  • Acuut (0-6 weken)
  • Subacuut (7-12 weken)
  • Chronisch (meer dan 12 weken aanwezig)
 • Terugkomende rugklachten noemt men een “recidief”. Van een recidief is sprake
  als er binnen een jaar meer dan twee oplevingen van de rugklachten hebben
  plaatsgevonden en de totale duur van de rugklacht korter is dan zes maanden
 • Jaarlijks komt lage-rugpijn voor bij 5% van de bevolking
 • Lage-rugpijn vormt een belangrijk economisch probleem. Van alle klachten van het houdings-en bewegingingsapparaat veroorzaakt lage-rugpijn verreweg de hoogste kosten wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkverzuim
 • Het natuurlijk beloop van lage-rugpijn is meestal gunstig: bij 80%-90% van de mensen verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken
 • Van de mensen die met lage-rugklachten bij de huisarts komen is 65% na twaalf weken klachtenvrij
 • Lage-rugklachten recidiveren vaak
 • Bij 90% van alle werkende mensen leidt lage-rugpijn niet tot werkverzuim

Voor verdere feiten, cijfers en statistieken verwijzen u graag door naar de site van het
RIVM, klik hier

Werking van de rug

 

De rug zit ingewikkeld in elkaar. Allerlei spieren, zenuwen, wervels, ribben, banden en tussenwervelschijven vormen samen de rug. De meeste kans op overbelasting maken de tussenwervelschijven, vooral die van de lage rug, de zogenaamde ‘lumbale’ tussenwervelschijven. Van alle rugklachten komt 90% voort uit de tussenwervelschijven. Om de meeste rugklachten te kunnen begrijpen, hoeft u alleen maar de werking van de tussenwervelschijf in het algemeen te begrijpen en die is eenvoudig.

De tussenwervelschijf bestaat uit een vloeistof kern omringd door stevige banden. Tezamen vormen ze een perfect veersysteem. De banden worden op spanning gezet door de krachten in de kern en door buigbewegingen. De achterste banden worden het zwaarst belast bij bukken, zitten, tillen en buikspieroefeningen.
De tussenwervelschijf is een soort spons die de krachten opvangt en verdeelt. De kern kan hierbij verplaatsten binnen de schijf om daarmee de krachten zo goed mogelijk te verdelen. Zie het plaatje hieronder.

Bij rechtop staat, zijn de krachten in de kern gering, ongeveer 50 kg, de meeste spanning staat dan op de voorste banden. Bij bukken, zitten en sit-ups zijn de krachten in de kern groot, tussen ongeveer 140 en 300 kg, en komt de meeste spanning op de achterste banden.
Bij tillen lopen de krachten in de kern nog hoger op. Bij 25 kg. gebukt tillen tot wel 500 kg. De spanning op de achterste banden loopt dan net zo hoog op.
’s Ochtends zit er meer vloeistof in de kern. De spanning op de banden is dan het grootst. De kans op het ontstaan van rugklachten is ’s ochtends dan ook 3 x zo groot.
De druk die de ruggengraat in het algemeen krijgt te verwerken is ook verschillend.
Hieronder ziet u een overzicht waaruit blijkt hoeveel druk uw rug krijgt te verwerken
bij bijvoorbeeld voorovergebukt tillen, wel 220 Kg !.
Vandaar het belang van rugscholing en het aanleren van veilig bukken en tillen.

Oorzaken van rugpijn
Allereerst worden rugklachten meestal ingedeeld in ‘specifieke’ en ‘a-specifieke’rugklachten:

 • Specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij sprake is van een zgn. specifiek
  ‘patho-fysiologisch’ mechanisme. De reden van de pijnklachten is hierbij goed te traceren. Dit kan bijv. een trauma of ongeval zijn, waarbij wervels zijn gebroken, Er kan ook sprake zij van ‘niet mechanische’ oorzaken.‘Niet mechanische’ rugpijn kan zijn oorzaak vinden in een ziekte elders in het lichaam. Bekend is dat gynaecologische stoornissen (menstruatiepijnen, endometriose, baar-moederhalskanker,…), nierklachten, spijsverteringsaandoeningen, tumoren in de buikholte of bepaalde infecties
  (oa. tbc) kunnen leiden tot lage rug klachten (Lower Back pain). Goed onderzoek is dus van belang. Een uitsluitingsdiagnose moet dan ook door een arts gesteld worden. Andere voorbeelden zijn een infectie of ontsteking en osteoporose.Eén van de bekendste specifieke oorzaken is de Hernia, oftewel de H.N.P,
  (Hernia Nucleus Pulposi). In 90-98% van de gevallen blijkt een HNP vooral voor
  te komen in de lage rug (ter hoogte van de ruggenwervels L4-L5 of L5-S1).
  De gelei-achtige kern van de tussenwervelschijf breekt dan door de banden van
  de tussenwervelschijf heen en drukt op een zenuw.

De belangrijkste kenmerken van een HNP zijn pijn in het (onder-)been en/of
neurologische stoornissen (bijv.: doofheid , tintelingen, etc.) in het
verzorgingsgebied van een ruggenmergswortel in het boven- of
onderbeen. Verder kan er krachtsverlies zijn en een verstoring van reflexen
(knieschijfpees- of achillespeesreflex).

Fysiotherapie Appingedam begeleidt al jaren patiënten met hernia-achtige
klachten , zowel pre- als post-operatief. Hierbij is een goede diagnose en
behandelschema van groot belang. Rugscholing speelt ook hier een zeer
belangrijke rol.

 • A-specifieke rugklachten zijn rugklachten waarbij geen specifieke oorzaak te vinden is. Dit is bij ongeveer 90% van de mensen met rugklachten het geval. Het beloop van aspecifieke rugklachten lijkt in de meeste gevallen gunstig. Van de mensen met rugklachten in de algemene bevolking herstelt ongeveer 50% binnen een week. Zo’n 95% herstelt binnen drie maanden. Van de patiënten die bij de huisarts komen, herstelt ongeveer 50% binnen zes weken. In het algemeen geldt dat rugklachten vaker en ernstiger terugkomen wanneer de patiënt in het verleden vaak of langdurige rugklachten heeft gehad.

 

Fysiotherapie Appingedam kan uw rugklachten specifiek behandelen en begeleidt u om de belastbaarheid (dat wat uw rug aan kan ) van uw rug te verhogen.


Neem contact op

E-mail (voor opmerkingen over de website): info@fysiotherapieappingedam.nl

Website: www.fysiotherapieappingedam.nl


TELEFONISCH CONTACT

Tel:
0596 – 624736Praktijk

Wethouder Olthoflaan 2
9902 LB AppingedamSocial Media

Recente activiteiten

Voor laatst en meest recente ontwikkeling kunt u ons ook volgen op Sociale Media.Copyright 2017 © Fysiotherapie Appingedam.